Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi kodulehel on uudis selle kohta, et ministeerium saatis teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada Eestis ja välisriigis asutatud lepinguliste investeerimisfondide kinnisvaratulu ühesugune maksustamine.

Praegu maksustatakse tulu, mida välisriigi investeerimisfond saab Eestis asuva kinnisvara rendist või müügist, kuid ei maksustata Eesti fondi samasugust tulu. Eestis asutatud investeerimisfondi puhul maksustatakse osaniku tulu fondist tulu saamise ajal. Eelnõu näeb ette ka Eesti lepinguliste investeerimisfondide Eesti kinnisvaratulu tulumaksuga maksustamise. Fondi tasemel maksustatud tulu teistkordselt osaniku tuluna ei maksustata. Eelnõu ei puuduta muid fondide tulu liike peale Eestis saadud kinnisvaratulu. Samuti ei puuduta eelnõu pensionifonde ega nende osakuomanikke.Loe uudise täisteksti siit.Eelnõu teksti ja seotud dokumentidega saab tutvuda siin (otsingut lihtsustab eeslnõu EIS number RAM/12-0748).