Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele raamatupidamise seaduse muudatused

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele raamatupidamise seaduse muudatused

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, milles sätestatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendite koostamise, kehtestamise ja avaldamise korra muudatused, samuti ettepanekud mikroettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks.

Eelnõu jõustumisel kehtestab rahvusvahelise raamatupidamise standardi alusel Raamatupidamise Toimkonna koostatud Eesti finantsaruandluse standardi osaks olevad seaduse täpsustused ja selgitused rahandusminister oma määrusega. Seni on raamatupidamise juhendid heaks kiitnud Raamatupidamise Toimkond. Halduskoormuse vähendamiseks sätestatakse eelnõus, et mikroettevõtjate raamatupidamise aastaaruanne koosneb üksnes põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoog ja omakapitali muutuste aruanne). Muudatuse jõustumisel aruande lisasid mikroettevõtja koostama ei pea.

Mikroettevõtjaks loetakse ettevõtjat, kelle aastane müügitulu ei ületa 191 743 eurot ja bilansimaht 95 867 eurot. Samuti nähakse eelnõuga ette muuta majandusaasta aruande allkirjastamise regulatsiooni. Muudatuste jõustumisel peab majandusaasta aruandele alla kirjutama ainult üks tegevjuhtkonna liige. Täna kehtiva raamatupidamise seaduse kohaselt peavad raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruandele kirjutama alla kõik raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liikmed.

Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu loodetakse jõustada 2011. aasta 1. jaanuarist. Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/index.php?id=105783