Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Rahandusministeerium algatas riigihangete seaduse muutmise

Rahandusministeerium algatas riigihangete seaduse muutmise

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile riigihangete seaduse eelnõu, mis pakub ennekõike lahendusi majandusolukorrast tingitud muredele. Eelnõuga muudetakse hankeprotsessist kõrvaldamise aluseid ja täpsustatakse pakkumuse tagatise tagastamise korda, teise hankija ja isiku volitamise võimalusi ning väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse tingimusi.

Olulisim planeeritud muudatus puudutab alltöövõtjate hankest kõrvaldamise reegleid. Kui praeguse seaduse kohaselt võidakse peatöövõtja pakkumus alltöövõtja maksuvõla tõttu tagasi lükata, siis eelnõu kohaselt võib peatöövõtja sellise maksuvõla ilmnemisel alltöövõtja 5 tööpäeva jooksul asendada. Kuna pakkujad ei suuda täna tagada allhankijate maksuvõla puudumist, siis peaks vastav säte nende elu lihtsamaks tegema. Muudatus on kasulik ka hankijatele, sest välistab hangete läbikukkumise kõigi pakkujate alltöövõtjate maksuvõlgade tõttu ja aitab seega vältida asjatut ajakulu. Eelnõuga täpsustatakse ka riiklike maksude nõuetekohase täitmise tingimusi. Kui maksu- ja tolliamet on pakkujale väljastanud tõendi maksuvõla puudumise kohta, siis võib pakkuja hankemenetluses osaleda. MTA võib anda vastava tõendi ka juhul, kui võlg jääb alla 100 krooni või kui maksuvõlg on ajatatud. Riigihangete seaduse laiapõhjalisemad muudatused on planeeritud riigihangete seadusesse sisse viia järgmise aasta jooksul. Eelnõu saadeti esimesele kooskõlastusringile ning Rahandusministeerium ootab kõikide huvipoolte arvamusi ja ettepanekuid. Eelnõu ja selle seletuskiri on kättesaadav e-õiguse aadressilt: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=255613