Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Rahanduskomisjon arutas töötajate tervise edendamise maksuvabastusi koos huvigruppidega

Rahanduskomisjon arutas töötajate tervise edendamise maksuvabastusi koos huvigruppidega

Rubriik: EML

Riigikogu rahanduskomisjoni reedesel istungil olid tähelepanu keskmes küsimused, mis on seotud võimaluste loomisega, kuidas tööandjad saaksid maksuvabalt hüvitada või tasuda töötajate eest osa kulutusi töötaja tervise edendamiseks.

Riigikogu menetluses on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE). Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul oli tänane arutelu koos huvigruppide esindajatega viljakas, mis aitab märkimisväärselt kaasa nimetatud eelnõu menetlemisele. „Eelnõu kohaselt ei loeta erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tööandja tehtud kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, mis on seotud nii spordiüritustest osavõtu kui ka spordibaasi kasutamisega, aga ka kulutusi taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele,“ ütles Stalnuhhin. Ta märkis, et muudatus ei tekita tööandjale kohustust töötaja tervise edendamise tarbeks kulutusi teha või neid töötajale hüvitada, vaid tegemist on võimalusega, mille kasutamine sõltub konkreetse tööandja ja tema töötajate vahelisest kokkuleppest. „Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on enamik töötajate tervise edendamiseks tehtavatest kulutustest käsitletavad erisoodustusena ning maksustatakse seetõttu tulu- ja sotsiaalmaksuna.“ Stalnuhhin selgitas, et seaduse muudatuse tulemusel on edaspidi võimalik osa kuludest teha maksuvabalt. Eelnõuga tehakse veel mitmed maksualased muudatused, millega antakse tööandjatele võimalus maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt 4.-8. haiguspäevaga. Rahanduskomisjoni istungil osalesid Eesti Haigekassa, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu , Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Liidu ning rahandusministeeriumi esindajad. Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine on kavas Riigikogu täiskogu istungil 7. detsembril.Riigikogu pressiteade: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/rahanduskomisjon-et-et/rahanduskomisjon-arutas-tootajate-tervise-edendamise-maksuvabastusi-koos-huvigruppidega/Tutvu ka eelnõu materjalidega siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/47fcc37b-f70f-4773-afa8-af3cf7fa9bb6/Tulumaksuseaduse%20ja%20sotsiaalmaksuseaduse%20muutmise%20seadus/