Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Rahahädas riik lõi hambad teise pensionisambasse

Rahahädas riik lõi hambad teise pensionisambasse

Rubriik: Postimees

Kai Kalamees kirjutab Postimehes, et kui Rahandusministeeriumi soov teha ringi kogumispensionisüsteemi pärimise põhimõtted peaks pälvima Riigikogu heakskiidu, ei tohi teise samba osakuid pärinud inimesed enam oma pärandit kohe rahas välja võtta.

Rahandusministeeriumis valminud mahukas eelnõu üritab ellu viia uut korda, mille järgi saavad pärijad üldiselt oma kohustusliku pensionifondi osakud kätte alles vanaduspensioniikka jõudes. Teatud eelise annab eelnõu vabatahtlikult teise pensionisambaga liitunute lähedastele, kellele jääb õigus taotleda pärast pärandaja surma aasta jooksul üht kolmandikku osakute summast. Ülejäänud kahe kolmandiku puhul saavad nad vaid nõuda, et see kantaks nende pensionikontole. Potentsiaalselt puudutavad plaanitavad kitsendused umbes 350 000 kohustusliku kogumispensioniga liitunut, kellest keegi ei ole surma eest kaitstud, ja nende sugulasi. Piirangute seadustamise korral pole võimatu olukord, et kui aastaid teise sambasse panustanud üksikema hukkub liiklusavariis, tuleb tema just täisikka jõudnud lastel oodata ema pensionipärandit kuni 63-aastaseks saamiseni. Kehtiv seadus lubab teise samba osakute pärijal esitada aasta vältel pärast pärimistunnistuse väljastamist avaldus kõigi päritud osakute «tagasivõtmiseks» või oma pensionikontole kandmiseks. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/280508/esileht/siseuudised/333590.php Loe ka: Kai Kalamees. „Justiitsminister Lang pärimissätete vastu“: http://www.postimees.ee/280508/esileht/siseuudised/333592.php Loe ka Postimehe juhtkirja: „Vankuv sammas“: http://www.postimees.ee/280508/esileht/arvamus/333612.php