Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu

Raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud ja e-õiguses avaldanud raamatupidamise seaduse muudatuste eelnõu.

Põhiline muudatus seisneb selles, et praegused Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) asendatakse rahandusministri määrustega ja need hakkavad kandma nime „Eesti finantsaruandluse standard” (EFS). Standardeid valmistab ette endiselt toimkond. Muudatuse tulemusena muutuksid praegused soovituslikud juhendid õiguslikult siduvateks ja täitmiseks kohustuslikeks õigusaktideks. Seniste juhendite sisu jääb samaks.

Teine oluline muudatus puudutab väikeettevõtjaid. Nimelt võivad äriühingud, kelle müügitulu ei ületa 191 743 eurot ja bilansimaht ei ületa 95 867 eurot, edaspidi esitada lihtsustatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb ainult bilansist, kasumiaruandest ja omakapitali muutuste aruandest (st ei ole vaja koostada rahavoogude aruannet ega ühtegi lisa). Seletuskirja kohaselt puudutaks 2008. aasta andmete kohaselt see erand hinnanguliselt 43 452 äriühingut, mis moodustab ligikaudu 64 % Eestis registreeritud äriühingutest, kuid ainult 2% Eesti äriühingute varade kogumahust ja 3% kogu müügitulust.

Muutub ka aruande esitamise kord. Edaspidi piisab sellest, kui majandusaasta aruandele kirjutab alla vaid üks tegevjuhtkonna (juhatuse) liige. Lisaks sätestatakse välismaa äriühingute kohustus koostada Eestis asuva püsiva tegevuskoha kohta täismahus majandusaasta aruanne. Samuti on eelnõus rida redaktsioonilisi muudatusi.

Muudatuste jõustumine on kavandatud alates 1. jaanuarist 2011 ning neid kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 01.01.2011 või hiljem. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin