Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Raamatupidajatel on maksusüsteemi kohta üks lihtne ettepanek

Raamatupidajatel on maksusüsteemi kohta üks lihtne ettepanek

Rubriik: Postimees

Kuna 2018. aasta 1. jaanuaril jõustuv tulumaksuseadus muudab märkimisväärselt maksuvaba tulu mõistet ja selle arvutamise metoodikat, tuleb raamatupidajate kinnitusel enne uue süsteemi rakendamist mõned asjad selgeks rääkida. Neil on ka üks ettepanek, mis vähendaks tunduvalt tööandjate halduskoormust ega läheks vastuollu ka nullbürokraatia-lubadustega.

Loe Postimehest: http://majandus24.postimees.ee/4017733/raamatupidajatel-on-maksusuesteemi-kohta-ueks-lihtne-ettepanekVaata ka Tulumaksuseaduse § 42 lg 1 uut redaktsiooni, mis vastava teema lahendab: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016005#para42