Probleem: miks maksuhaldur käibemaksu tagatise vähendamata jätab

Probleem: miks maksuhaldur käibemaksu tagatise vähendamata jätab

Rubriik: Raamatupidaja.ee

1. aprillil 2011 jõustusid vedelkütuse seaduse muudatused, millega täiendati oluliselt käibemaksu tagatise regulatsiooni. Sellest möödunud peaaegu poole aasta jooksul on paljud meie kliendid esitanud maksuhaldurile registreerimistaotlused, taotledes ühtlasi käibemaksu tagatise vähendamist. Üksikute klientide jaoks lahenes probleem käibemaksu tagatise esitamisega juba registreerimismenetluse etapis. Teised kliendid on pidanud tagatise suuruse määramisel taluma maksuhalduri bürokraatlikku suhtumist, pöördunud oma õiguste kaitseks kohtusse ning saanud registreeringu halduskohtumenetluse korras.

Loe pikemalt: http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=F3B5B242-8AC7-4828-A4B1-4A4B390363D1.