Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Pressiteade: Töötuskindlustuse maksete vähendamine ja reservi kasutamine sihtotstarbeliselt

Pressiteade: Töötuskindlustuse maksete vähendamine ja reservi kasutamine sihtotstarbeliselt

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit pöördub Vabariigi Valitsuse, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Riigikogu rahanduskomisjoni ja Eesti Töötukassa nõukogu poole ajendatuna töötuskindlustusmaksete ülelaekumisest ning valitsusliidu kavatsusest kasutada Töötuskindlustusfondi reservi tööõnnetuse ja kutsehaiguste kindlustuse finantseerimiseks.

Oleme seisukohal, et kehtivad töötuskindlustuse määrad on põhjendamatult kõrged – on aeg neid alandada. Töötuskindlustuse vahendeid tuleb kasutada üksnes rangelt sihtotstarbeliselt, laiendades hüvitiste saajate ringi. Peame alusetuks ja lubamatuks reservi kasutamist teiste kindlustusliikide katteks. Töötuskindlustuse seaduse § 36 lg 1 kohaselt kasutatakse töötuskindlustusmaksetest laekunud vahendeid üksnes töötuskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Nii töötuskindlustushüvitise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondide kui ka reservkapitali vahendite kasutamine on töötuskindlustuse seaduses täpselt määratletud. Sihtotstarbeline olemus ja konkreetse sihtotstarbe määratlus välistavad nimetatud vahendite kasutamise sihtotstarbest erineval muul otstarbel. Kui seaduse muutmise tulemusena peaks nähtama ette Töötuskindlustusfondi jäägi kasutamine tööõnnetuskindlustuse rahastamiseks, oleks tegemist kõigi nende maksumaksjate petmisega, kellelt see raha muul eesmärgil ja muul sihtotstarbel koguti. Eesti Maksumaksjate Liidu seisukoht on, et kui seni on kogutud rohkem kui tarvis, siis tuleb ülemäärane kogumine lõpetada. Neid vahendeid, mis ülemäära kogutud, kasutada rangelt üksnes sel eesmärgil ja tarbeks, milleks need koguti. Töötuskindlustuse reservi ülemäärane suurus ei anna vähimatki alust selle kulutamiseks mittesihtotstarbelistel eesmärkidel. Töötuskindlustuse reserv peab ka edaspidi jääma töötuskindlustushüvitiste väljamaksmise allikaks majanduse madalseisu- või kriisiolukordades. Eesti Maksumaksjate Liit toetab Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekut vähendada töötaja töötuskindlustust 0,7% võrra ning muuta töötuskindlustuse seadust nii, et töötuse esimese 100 päeva jooksul oleks töötuskindlustushüvitise määr 60% ning alates 101. päevast 50% viimasest palgast. Eesti Maksumaksjate Liit