Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Pöördumine Riigikogu poole

Pöördumine Riigikogu poole

Rubriik: EML

Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54SE) § 30 näeb ette, et Riigikogu liikmele makstakse tööga seotud kulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 30% Riigikogu liikme ametipalgast. Nimetatud hüvitis on maksuvaba ja erinevalt praegu kehtivast korrast ei pea hüvitise saamiseks esitama kuludokumente.

Leian, et selline seadusesäte on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ja väljendab lugupidamatust maksumaksjate vastu. Nõuan, et rahvaesindajate suhtes kehtiksid samasugused reeglid nagu tavalisele maksumaksjale. Tulumaksuseaduse kohaselt ei ole võimalik teha maksuvabalt kulusid, mille kohta puudub raamatupidamise seaduse nõuetele vastav dokument.Võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb kas:1) muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu ja säilitada Riigikogu liikmetele kuludokumentide esitamise kohustus, või 2) muuta tulumaksuseadust ja anda kõikidele tööandjatele ja ettevõtjatele õigus teha maksuvabalt kulutusi 30% ulatuses töötajate palgast või füüsilisest isikust ettevõtja tulust, ilma kohustuseta esitada kulu tõendavaid dokumente.