Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Pöördumine Riigikogu poole seoses seaduseelnõuga 493 UA

Pöördumine Riigikogu poole seoses seaduseelnõuga 493 UA

Rubriik: EML

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid on jätkuvalt arvamusel, et kavandatav käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt pannakse maksukohustuslastele kohustus esitada käibedeklaratsiooni lisas detailne info üle 1000 euro suuruste tehingute kohta, ei ole proportsionaalne meede käibemaksupettuste vastu võitlemisel.

Riigikogus 23. aprilliks teisele lugemisele saadetud eelnõu tekst ei erine oma põhiosas sellest, mille Vabariigi President jättis välja kuulutamata. Oleme seisukohal, et ainuüksi seletuskirja paisutamine 88 lehekülje pikkuseks ei saa muuta algselt põhiseadusega vastuolus olevat seadust põhiseadusega kooskõlas olevaks.Leiame, et alustada tuleks ettevõtjaid vähem koormavatest meetmetest nagu pöördmaksustamise laiendamine, täiendavad registreerimis- ja tagatisnõuded ning tegevuspiirangud riskantsetes valdkondades, samuti käibedeklaratsiooni vormi täiendamine ning automatiseeritud lisateabe nõudmine ainult maksuhalduri riskianalüüsi alusel valikusse sattunud ettevõtjatelt. Samuti on vaja tõhustada maksuhalduri koostööd prokuratuuri ja politseiasutustega, et paremini ennetada, avastada ja viia kohtuni organiseeritud kuritegevuse juhtumid, mille hulka kuulub ka suuremahuline käibemaksupettus.Käibedeklaratsiooni elektroonilise lisa juurutamist on mõistlik alustada esialgu väikese grupi vabatahtlike peal, et testida süsteemi toimimist ja ennetada võimalikke riske. Samuti tuleb välja selgitada, kui suured on ettevõtjate kulud süsteemi rakendamiseks ning teha kõik, et need kulusid minimaliseerida, andes vajadusel üleminekuperioode ning pikendades seadusemuudatuse rakendamise tähtaega.Leiame, et praegusel kujul ei ole seaduseelnõu vastuvõtmiseks küps ja teeme Riigikogule ettepaneku katkestada seaduseelnõu 493 SE teine lugemine.Lisame meenutuseks viited eelnõu kohta varem esitatud arvamustele ja ettepanekuid, mida eelnõu koostajad on ignoreerinud: undefined Ettevõtlusorganisatsioonide 10.12.2013. a pöördumine „Kiiruskaameraga ei saa maksupettuste vastu“ Ettevõtlusorganisatsioonide 24.01.2014. a ettepanekud uue eelnõu kohta Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta Eesti Raamatupidajate Kogu 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta EVEA 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta Eesti Tööandjate Keskliidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta Kaupmeeste Liidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 04.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu 03.02.2014. a arvamus uue eelnõu kohta