Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet selgitab pensioni tulumaksuga maksustamise korda ning enne tulumaksu kinnipidamist maksuvaba tulu osa rakendamise korda.

Kehtiva korra kohaselt arvatakse pensionist enne tulumaksuga maksustamist maha täiendav maksuvaba tulu pensioni ulatuses, kuid mitte rohkem kui 36000 krooni aastas ehk 3000 krooni kuus. See tähendab, et kuni 3000 kroonine pension on tulumaksuvaba. Pensionist täiendava maksuvaba tulu mahaarvamiseks pensioniametile avaldust esitama ei pea. Mittetöötava ja muid maksustatavaid tulusid mittesaava pensionäri 3000 krooni ületavalt pensioni osalt on enne tulumaksu kinnipidamist õigus lisaks maha arvata üldine maksuvaba tulu summa. Kuna paljude pensionäride pension suureneb lähiajal üle 3000 krooni, on tulumaksu kinnipidamise ja hilisema tagastamise vältimiseks oluline, et pensioniamet saaks pensioni väljamaksmisel rakendada üldise maksuvaba tulu mahaarvamist kõikidel vajalikel juhtudel. Pensioniametil on õigus üldine maksuvaba tulu pensioni väljamakselt maha arvata ainult pensionäri isikliku kirjaliku avalduse alusel. Kui mittetöötav pensionär sellist avaldust esitanud ei ole, siis on pensioniamet kohustatud ka 3000 krooni ületavalt pensioni summalt, mis on üldise maksuvaba tulu ulatuses maksuvaba, tulumaksu kinni pidama. Residendist füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu 2005.a on 20400 krooni aastas (ehk 1700 krooni kuus) ning 2006.a 24000 krooni aastas (ehk 2000 krooni kuus). Seega on mittetöötava ja muid maksustatavaid tulusid mitteomava pensionäri maksuvaba pension 2005.aastal kokku 56400 krooni (36000+20400) ehk 4700 krooni (3000+1700) kuus. 2006.aastal on vastavad arvud 60000 krooni (36000+24000) ehk 5000 krooni (3000+2000) kuus. Juhul, kui pensionär ei ole pensioniametile üldise maksuvaba tulu arvestamiseks avaldust esitanud ja tulumaksu on kinni peetud arvestamata üldist maksuvaba tulu, siis peab pensionär hiljemalt 31.märtsiks 2006.a esitama Maksu- ja Tolliametile 2005.a tuludeklaratsiooni. Loe veel siit.