Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Pensionikogujal võimalus saada miljon

Pensionikogujal võimalus saada miljon

Rubriik: Äripäev

Raivo Sormunen kirjutab Äripäevas, et pensionifondide valitsemistasude alandamine ja võimalus suunata suuremad summad aktsiaturule loob pensionikogujatele eelduse oluliselt oma pensionipõlve parandada. Nooremapoolsete pensionikogujate võit võib ulatuda koguni seitsmekohalise summani.

Pensioniraha kogumisel on määravaiks tegureiks kolm asja: sissemaksete suurus (sõltub palga suurusest), kogumisperioodi pikkus (ehk 63 eluaastat miinus vanus) ning pensionifondide tootlus. Pensionikogumine on väga pikaajaline protsess. Võib arvata, et praegu tööturule sisenevatel inimestel tuleb tööd nühkida tervelt pool sajandit. Nii pika aja peale mängib tühine protsendipunkti suurune tootluse erinevus vägagi suurt rolli. Toome näite. Juhul, kui teed 30 aastat sissemakseid fondi, mis näitab igal aastal 10protsendist aastatootlust, on sul kogumisperioodi lõpuks ligi poole rohkem raha kui sama vanal ja sinuga sarnast palka teenival naabrimehel, kelle fond näitas 8protsendist tootlust. 10 000kroonise palga pealt tähendab see kokkvõttes enam kui 420 tuhande kroonist erinevust. Kümme aastat pikema kogumisperioodi puhul oleks summade erinevus juba poolteist miljonit krooni. Ega ilmaaegu 20. sajandi suurimaks teadlaseks tituleeritud Albert Einstein öelnud, et liitintress on universumi kõige suurem ime. Kuidas rohkem raha pensioniks kokku kraapida? Paraku tuleb selleks võtta suuremaid riske ning paigutada raha pensionifondidesse, mis investeerivad võimalikult suure osa aktsiatesse. Ajalooliselt on pakkunud aktsiad võrreldes võlakirjadega kõrgemat tulu ning tuleb loota, et nii jätkub ka tulevikus. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3967/rt_ly_396701.html