Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Pensionifondide valitsemise tasusid ootab kärpimine

Pensionifondide valitsemise tasusid ootab kärpimine

Rubriik: Äripäev

Agnes Ojala kirjutab Äripäevas, et teisel kooskõlastusringil tiirlev kogumispensionide seaduse eelnõu üritab alandada suhteliselt kõrgeid pensionifondide valitsemistasusid.

See, et kohustusliku kogumispensioni loomisest alates viie aasta jooksul pole tasude määrad langenud, viitab, et tasude osas konkurents turul ei toimi, seisab seaduseelnõu seletuskirjas. Oluliselt kasvanud kohustusliku kogumispensioniga liitujate arv ja pensionifondide maht on pankade teenitavaid kasumeid järjest kasvatanud. Rahandusministeeriumi tehtud uuringu tulemustest selgub, et siinsed kogumispensioni fondid investeerivad peamiselt madalamate kuludega varadesse. Finantsinspektsiooni andmetel võetakse kohustuslike pensionifondide puhul aktsiariski suures osas teistesse aktsiafondidesse investeerimisega, mis viitab passiivsele juhtimisele. Eriti puudutab see konservatiivseid fonde. Kokkuvõttes leiab rahandusministeerium, et fondide valitsemistasusid tuleks muuta. Nii kavatsetakse alates 2011. aastast keelata väljalasketasude kogumine. Alates 2009. aastast alandatakse valitsemistasu piirmäär nn konservatiivsete pensionifondide puhul 1,5 protsendilt 1,2 protsendile, ülejäänud pensionifondide valitsemistasu piirmäär jääb samaks, kuid valitsemistasu puhul on kavas rakendada mahtudest sõltuvaid vähenevaid piirmäärasid. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3959/uud_uudidx_395913.html Loe ka: Kilvar Kessler „Fondid olgu hoolsamad“: http://www.aripaev.ee/3959/arv_kolumn_395901.html Tutvu seaduseelnõuga siit.