Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021

Rubriik: EML

Allolev tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Vaata lähemalt: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-alates-1
 

I sammas ehk riiklik pensionII sammas ehk kogumispensionIII sammas ehk täiendav kogumispension
Enne eel- või vanaduspensioniiga väljamakseid ei tehta. 
Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
riiklikud pensionidinimesele enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.inimesele enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
  pensionieas 55 aastat** ja kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat või
 vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse.
Maksuvaba on:
Töötukassa makstav töövõimetoetuspuuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest, võib olla ühekordne või perioodiline),vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension*** , kui pensioni väljamaksed tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.​
Mis väljamaksed mõjutavad maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust. Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, ja pärijale tehtud väljamaksed lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.
Mis väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
 II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksedIII sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%,
ei vähenda inimese maksuvaba tulu.
Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi.Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.

II samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.


Märkused

* II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist.

** III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.

*** Tähtajaline pension on arvutatud vähemalt inimese vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.
 26.11.2020

Loe lähemalt:
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-alates-1