Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Pensionäridele kehtib täiendav maksuvaba tulu

Pensionäridele kehtib täiendav maksuvaba tulu

Rubriik: MTA

Tulude deklareerimisel peaksid pensionärid arvestama lisaks maksustamisperioodi maksuvabale tulule ka täiendava maksuvabastusega pensionilt, samuti ühisdeklaratsiooni esitamise võimalusega.

Pensionärid saavad 2007. aasta tulude deklareerimisel arvestada kuni 60 000 tuhande kroonise maksuvaba tuluga. Pensionitele kehtib aastas 36000 kroonine maksuvaba tulu, sellele lisandub ka üldine tulumaksuvabastus, mis eelmisel aastal oli 24 000 krooni aastas. Täiendavat maksuvaba tulu 36 000 krooni saab kasutada ainult pensioni puhul, kuid 24 000 krooni laieneb ka muudele maksustatavatele tuludele. Pensionärile kehtib täiendav maksuvabastus olenemata sellest, kui pika perioodi kestel isik kalendriaastas pensionär on olnud. Kui pensionär sai eelmisel aastal pensionit alla 3000 krooni kuus ning muid tulusid ei saadud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Samuti ei ole tarvis pensionäril tuludeklaratsiooni esitada juhul, kui tema igakuine pension jäi vahemikku 3000-5000 krooni ning pensionäril oli tehtud pensioniametile avaldus maksuvaba tulu rakendamiseks (et arvestada täiendavat maksuvaba tulu 2000 krooni kuus). Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja asetäitja Hannes Udde sõnul soovitab maksuhaldur pensionäridel, kellel on kasutada veel muid maksusoodustusi või kelle pensionilt ei ole makse aasta jooksul õigesti arvestatud, esitada tuludeklaratsiooni. “Eelmisel aastal deklareeris oma tulusid umbes 29 000 pensionäri, ka sel aastal oleks enam-vähem samal hulgal eakatel põhjust tulusid deklareerida,” lisas Udde. Pensionäridest abikaasadel on kasulik kaaluda, kas esitada tuludeklaratsioonid eraldi või ühisdeklaratsioonina. Kui üks abikaasadest saab kuus väiksemat pensioni – 3500 krooni, teine aga suuremat – 6500 krooni, siis on ühisdeklaratsiooni esitamisest kasu. Eraldi deklaratsioonid esitades on ühe abikaasa aasta pension kokku 42 000 krooni ja lubatud maksuvaba tulu 60 000 krooni asemel saab ta maksustatavast tulust maha arvata ainult 42 000 krooni. Teise abikaasa pension kuulus sel juhul maksustamisele, sest tema aasta pension kokku oli 78 000 krooni, kuid maha sai arvata vaid 60 000 krooni. Seega 18 000 kroonilt tuli tasuda tulumaksu. Tehes aga ühise tuludeklaratsiooni, maksukohustust ei oleks, sest näitena toodud abielupaari pension aastas on kokku 120 000 krooni, millest saab lubatud maksuvaba tulu maha arvestada 120 000 krooni ja tuludeklaratsiooni alusel maksustatavat pensioni ei ole. Tuludeklaratsioonide esitamine lõppeb 31. märtsil. Tagastus- ja juurdemaksmise tähtaeg füüsilistele isikutele on hiljemalt 1. juuli, FIE-dele ja vara võõrandamisest kasu saanutele hiljemalt 1. oktoober. Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab tööpäevadel kl 08.00-20.00 infotelefonile 1811 helistades, abivajajaid aitab ka telefoninumber 8800811, e-maks@emta.ee ja fyysisik@emta.ee. Lisainfot saab maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23877&tpl=1026