Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Parlamendi töörühm otsib ühisosa

Parlamendi töörühm otsib ühisosa

Rubriik: Muud

Riigikogu töökorralduse töörühm arutas 04.06.2008 oma koosolekul Riigikogu kodu- ja töökorra muutmist. Ühiselt kiideti heaks eelnõu, mis muudab valitsuse infotunni Riigikogus senisest aktuaalsemaks ja paindlikumaks. See eelnõu saadeti fraktsioonidele ettepanekuga seadusandliku algatusega viivitamatult välja tulla.

Töörühm analüüsis ka Riigikogu liikmete ja teiste keskmise palgaga seotud riigiametnike tasustamisega seonduvat. Võeti teadmiseks õiguskantsleri seisukoht, et Riigikogu palgasüsteemis on võimalik teha muudatusi ka sama koosseisu puhul, pidades silmas palkade külmutamist või vähendamist. Fraktsioonidel on järgneva nädala jooksul aega tutvuda õiguskantsleri hinnangutega ning kujundada oma seisukohad, kuidas Riigikogu palgasüsteemi täiustamisega edasi minna. Samuti lepiti kokku, et valmistatakse ette kõrgemate riigiametnike palkade külmutamise eelnõu, millele fraktsioonid oma hinnangu annavad. Töörühm koguneb taas 11. juunil. Siis arutatakse ka Riigikogu liikmete kuluhüvitiste ja teiste kõrgemate riigiametnike esindustasude temaatikat, samuti püütakse jõuda kokkuleppele Riigikogu alatiste komisjonide reformimise osas. Loe Riigikogu pressiteadet: http://www.riigikogu.ee/?id=50539