Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Pankrotivõlgnikul säilib maksukohustus

Pankrotivõlgnikul säilib maksukohustus

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Klen Laus kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et pankrotimenetluses rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel kas võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu.

Võlgniku vara võõrandamisel on müügi läbiviimine pankrotihalduri ülesandeks, kes peab korraldama vara müügi võlausaldajatele võimalikult kasulikul viisil ning minimaalsete kuludega.Pankrotimenetluses vara võõrandamisel tekib käibemaksu tasumise kohustus. Kuna pandiga tagatud nõuded rahuldatakse võlgniku võõrandatava vara arvelt, on praktikas tõusetunud vaidlusi, kas pankrotivara müügist saadud raha jaotamisel võlausaldajate vahel tuleb lähtuda müügitulemist koos käibemaksuga või ilma. Nimetatud probleemi on analüüsinud Riigikohtu tsiviilkolleegium oma 2. detsembri 2010.a määruses asjas nr 3-2-1-92-10.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=298FCCE0-63BC-4D2E-820D-B301C24D228BTutvu kohtulahendiga: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222529793