iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Pankrotimenetlused avalike uurimistena – Maksejõuetuse teenistuse teadaanne-üleskutse

Pankrotimenetlused avalike uurimistena – Maksejõuetuse teenistuse teadaanne-üleskutse

Rubriik: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

MAKSEJÕUETUSE TEENISTUSE TEADAANNE-ÜLESKUTSE

Maksejõuetuse teenistus viib antud pankrotimenetlustes läbi riiklikku järelevalvet ehk õiguspärasuse kontrolli pankrotivõlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusasja olulised asjaolud.

Pankrotivõlgniku lähikondsed on kirjeldatud pankrotiseaduse § 117.   

Kui ilmneb, et võlgnik või võlgniku lähikondne on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, teatab maksejõuetuse teenistus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Maksejõuetuse teenistus võib taotleda kohtult ka ärikeelu kohaldamist võlgniku lähikondsete suhtes.

Igal inimesel on õigus anda maksejõuetuse teenistusele informatsiooni avalikes uurimistes läbiviidavate pankrotimenetluste, sh pankrotivõlgnike, lähikondsete, töötajate, tehingupartnerite, ajutiste haldurite, saneerimisnõustajate, õigusnõustajate jms selles maksejõuetusasjas tähtsust omavate menetlusosaliste, tegevuste ja maksejõuetuse tekitamise ja makseraskuste suurendamise asjaolude kohta.

Igal inimesel, kellel on informatsiooni allpool tabelis esitatud pankrotivõlgnike ja nende lähikondsete võimalikust seadusvastasest käitumisest maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel, sh näiteks puudulikust juhtimiskvaliteedist, raamatupidamise korraldusest, võimalikest kelmustest, näilikest tehingutest, võlgniku vara varjamisest jms ning kelle valduses on pankrotivõlgnikule kuuluv vara või kellel on kohustusi pankrotivõlgniku suhtes, on kohustatud seda informatsiooni jagama pankrotihalduri ja/või maksejõuetuse teenistusega.

Palume edastada vastav informatsioon e-kirjaga aadressil: avalikuurimine (ÄT) konkurentsiamet.ee või helistades telefonil 667 27 03.

Teie soovil Teie anonüümsus tagatakse.

Loe lähemalt:
https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus