Palgatulu kasv maksuvabaks

Palgatulu kasv maksuvabaks

Rubriik: Äripäev

Taavi Veskimägi, Riigikogu liige, kirjutab Äripäevas, et investeerimiskontode süsteemi rakendamise pikem eesmärk on motiveerida eraisikuid enam säästma, sääste investeerima ning vähem tarbima. Üks võimalus on mõjutada inimeste käitumist maksupoliitika kaudu, soodustades säästmist ja investeerimist, kõrgemalt maksustades tarbimist, eriti ressursimahukate toodete ja teenuste osas.

Pean liiga kitsaks piirata riikide ringi Euroopa majanduspiirkonnaga, kus väärtpaberiturgudel kaubeldavatele väärpaberitele maksusoodustus kehtib. Mina laiendaksin seda ringi ja teen ettepaneku rakendada soodustust kõikide nende riikide osas, kellega Eestil on kehtivad maksulepingud. See võimaldaks ka nt USA turgudel kaubeldavad väärtpaberid arvata maksusoodustust pakkuvate investeerimisobjektide alla. Mis puudutab investeerimishoiuse intressi maksustamist, siis antud eelnõu võimaldab nende osas rakendada investeerimiskonto kaudu tulumaksuvaba reinvesteerimise skeemi. See peaks olema üldise loogikaga kooskõlas: kapitalitulu ei vabastata tulumaksust, vaid maksustatakse tarbimisse võtmise hetkel. Küll on mõistetamatu piirang siduda investeerimiskonto ainult krediidiasutusega (eraldi küsimus on veel ainult ühe investeerimiskonto lubamine). Ja miks on investeerimisobjektide ring nõnda piiratud? Võiks võimaldada ka alternatiivturgude tehinguid arvestada, samuti laiendada soodustust kõigile aktsiatele ning osadele. Väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite kõrval võiks ka ettevõtte asutamisel tehtud investeeringud aktsiatesse või osadesse olla võõrandamisel investeerimiskonto kaudu samuti maksustamise alt väljas. Meie majanduse ajaloost võetud näite puhul lahendaks plaanitav muudatus küll Hansapanga aktsiate võõrandamisest saadud tulu maksustamise, kuid Sylvesteri aktsiate võõrandamisel saadud tulu reinvesteerimisel tuleks ikka tulumaksu maksta. Ma ei näe probleemi investeerimiskontode rakendamisel juba 2008. a 1. jaanuarist. Tulumaksu laekumise vähenemine kajastub alles 2009. a riigieelarves ja majanduse ebakindluse valguses aitaks kiire rakendamine säästmist ja investeerimist soodustada kohe. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3804/arv_kolumn_uus_380401.html Loe ka EML pressiteadet: „Kavandatavad tulumaksuseaduse muudatused ei taga investorite võrdset kohtlemist