Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

Rubriik: EML

Keskkonnaministeerium on ettevalmistanud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Peamiselt on plaanis teha muudatused pakendiseaduses – eelkõige tingib muudatuste tegemise vajaduse Euroopa Liidu õigus, kuid arvestatud on ka pakendiseaduse rakendamisel tõusetunud küsimusi.

Näiteks muudetakse tagatisrahaga pakendite vastuvõtu kohustust ühest küljest kitsamaks, kuid samas ka selgemaks. Praegune pakendiseadus võimaldab korraldada tagatisrahaga pakendite vastuvõtmise müügikoha vahetus lähetuses teise ettevõtja poolt (vt selle kohta Riigikohtu praktikat siit). Muudatusega kavandatakse nendele müügikohtadele, kelle müügikoha suurus on üle 200 m2 panna kohustus tagatisrahaga pakendite vastuvõtmiseks kindlasti, kas müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha lahtioleku ajal. Kui müügikoha suurus jääb alla 200 m2, siis võib sellise pakendi vastuvõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha lahtioleku ajal ja ainult kohaliku omavalitsuse nõusolekul. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda e-õiguse andmebaasis: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=184925