Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Online-intervjuu: Kes tasub sotsiaalmaksu, tööandja või töötaja?

Online-intervjuu: Kes tasub sotsiaalmaksu, tööandja või töötaja?

Rubriik: Raamatupidaja.ee

07.02.2013. a kell 10.00-12.00 vastab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis online-intervjuu küsimustele.

Intervjuu keskendub sotsiaalmaksukohustuse tööandjate ja töötajate vahel jagamise teemale.29.01.2013. a teatas ETKL pressiteates, et 28.01.2013. a kohtusid tööandjate keskliidu ja ametiühingute keskliidu esindajad, et arutada tööandjate ettepanekut sotsiaalmaksu jagamiseks tööandjate ja töövõtjate vahel. Pooled leppisid kokku, et ametlikud läbirääkimised algavad pärast seda, kui tööandjad esitavad ametiühingute delegatsioonile põhjalikuma kirjaliku ettepaneku sotsiaalmaksu jagamise põhimõtete kohta. Ametiühingute keskliidu esindajad rõhutasid vajadust arutada ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustussüsteemi põhimõtteid.“Ettevõtjate nägemuses võiks sotsiaalmaks jaotuda sotsiaalpartnerite vahel selliselt, et pensioniosa maksavad tööandjad ja ravikindlustusmaksu maksaksid töövõtjad. Lähtume oma ettepanekus tänasest töötukassa mudelist, kus töötuskindlustuse maksukoormus on jaotatud sotsiaalpartnerite vahel ning töötukassa juhtimises osaletakse pariteetsetel alustel,” kommenteeris läbirääkimisi tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis.19. detsembril otsustas tööandjate keskliidu volikogu alustada sotsiaalmaksu jagamise läbirääkimisi ametiühingutega, et netopalka vähendamata muuta sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa töötaja maksuks, et laiemal üldsusel tekiks tunnetus tööjõu tegelikust maksukoormusest. Läbirääkimiste alustamises sotsiaalmaksu jagamiseks leppisid pooled kokku 21. detsembril.„Tööandjate manifesti 2011–2015“ kohaselt tuleb ravikindlustuses lähtuda printsiibist, et riskid kindlustavad nende kandjad, seega peab ravikindlustus muutuma töötaja brutopalgast finantseeritavaks kindlustusliigiks – eeldusel, et tööõnnetuse kindlustuse kulud kannab tööandja.Kuula ka KUKU Raadiost saadet Maksumaksja: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=5299Küsimusi saab intervjueeritavale esitada siin: http://www.raamatupidaja.ee/interview/2013/1/29/online-intervjuu-kes-maksab-sotsiaalmaksu-tooandja-voi-tootaja