Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Olulisemad maksumuudatused 2007. aastal

Olulisemad maksumuudatused 2007. aastal

Rubriik: EML

Tulumaksumäär on 22%. Kuupalga alammäär on 3600 kr.

Töötaja, avaliku teenistuja ja füüsilisest isikust ettevõtja minimaalse sotsiaalmaksuga maksustatava summa kuumäär on 2000 kr (sotsiaalmaks 660 kr). Järgmistel aastatel tõstetakse kuumäära veelgi. Tulumaksuseaduses hakkas kehtima veel rida muudatusi:

  • muutub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord
  • füüsilisest isikust ettevõtja tuludelt arvatakse sotsiaalmaks maha tekkepõhiselt (tulu jagatakse 1,33-ga)
  • Eestis hakatakse maksustama ka mitteresidendile makstud elatist ning seoses sellega tekib elatise maksjal õigus seda elatist oma tulust maha arvata
  • dividendide maksuvabastuse saamiseks nõutav osaluskünnis äriühingus, millest saadud dividende edasi makstakse, langeb 20% pealt 15% peale
  • maksuhalduril on õigus korrigeerida seotud isikute vaheliste tehingute väärtusi, kui need erinevad turuhinnast (varem ei kehtinud see säte Eesti juriidiliste isikute omavahelistele tehingutele)
  • võetakse kasutusele uued deklaratsioonivormid INF13, INF14 ja INF15.

Hakkavad kehtima ka mõned muudatused käibemaksuseaduses:

  • meditsiiniseadmeid ja –tehnikat maksustatakse 5% asemel 18% käibemaksuga
  • osa finantsteenuseid (vara hoidmine ja valitsemine, investeerimisalane nõustamine) maksustatakse 18% käibemaksuga.

Sotsiaalmaksuseaduses tehti rida muudatusi, mis puudutavad sotsiaalmaksukohustuse alammäära arvutamist ja riigipoolset sotsiaalmaksukohustust. Hakkas kehtima uus riigilõivuseadus, milles on paljude toimingute eest võetavaid lõive võrreldes varasemaga vähendatud. Lähemalt vt rubriigis MAKSUINFO: Maksumäärad 2007. aastal 2006. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioon 2007. aastal jõustuvad sotsiaalmaksuseaduse muudatused 2007. aastal jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused 2007. aastal jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused