Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Okroobrikuu MaksuMaksjas on vaatluse all „OÜ-tamine“

Okroobrikuu MaksuMaksjas on vaatluse all „OÜ-tamine“

Rubriik: EML

Varjatud töösuhte teemalised Riigikohtu lahendid käivitasid meedias suure diskussiooni niinimetatud „OÜ-tamise“ teemal ning seda ei saa käsitlemata jätta ka MaksuMaksja uus ajakirjanumber. Kuigi MTA loobus sellise halvustama termini kasutamisest (mis on igati kiiduväärt), loodame, et ajakirjanduses on selle sõna kasutamine endiselt lubatud.

Advokaadibüroo Glikman & Alvin Partnerid maksu- ja tolliõiguse valdkonna juht ja vandeadvokaat Priit Raudsepp toob välja olulisema hiljutistest Riigikohtu otsustest. Kuigi need lahendid andsid konkreetsetes kaasustes võidu maksuhaldurile, ei saa neist aga teha üldistavat järeldust, et kõikidelt teenuslepingutelt tuleb tasuda tööjõumaksud. Teine teema, mille ümber meedias veelgi suurem kära käib, on riigikogulaste kuluhüvitised.

Ka maksumaksjate liit on selle eest hea seisnud, esitades Riigiprokuratuurile taotluse alustada kriminaalmenetlus Riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvituste uurimiseks. Pärast ajakirja ilmumist sai liit ka vastuse prokuratuuri keeldumisega menetluse algatamisest. EML juhatuse liige Martin Huberg analüüsib aga teemat teisest küljest — moraalsest, ning võttes võrdluseks ettevõtjate tehtavad ettevõtlusega seotud kulud. Samuti tutvustab Martin Huberg MTA „uut toodet“ — sunniraha ennetavat rakendamist.

Kui maksudeklaratsioon on esitatud hilinenult või puudustega ning maksuhalduri määratud tähtajaks on puudused kõrvaldamata, saab maksuhaldur nõuda sunniraha tasumist (tingimusel, et sellega on eelnevalt ähvardatud). Nüüd on hakanud MTA aega kokku hoidma ja esitab meeldetuletusi (koos sunniraha hoiatustega) ka tulevikus esitatavate deklaratsioonide kohta. Praktikas tähendab see, et nii kui deklaratsiooni tähtaeg on üle, on postkastis „arve“. Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper teeb kokkuvõtte EL põhiõiguste ametile koostatud ülevaatest ettevõtlusvabaduse kohta Eestis nende üleeuroopalise võrdleva aruande jaoks.

Kokkuvõtlikult soovitab autor riigil ettevõtlusvabaduse sisulisele toimimisele senisest enam tähelepanu pöörata ning kõigile neile, kes soovivad ettevõtlusvabadust kasutada või seda juba teevad, olla enam valmis kohtus kaitsma oma õigust olla ettevõtja. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumisest paberkandjal.