Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Õiguskantsler otsustab Riigikohtusse pöördumise pärast käibemaksutõusu rakendussätete vastuvõtmist Riigikogus

Õiguskantsler otsustab Riigikohtusse pöördumise pärast käibemaksutõusu rakendussätete vastuvõtmist Riigikogus

Rubriik: EML

Õiguskantsler Indrek Teder ootab Riigikogult käibemaksumäära tõstmise lühikesest etteteatamisajast tulenevatele põhiõiguste rikkumistele reaalseid lahendusi. Õiguskantsler otsustab Riigikohtusse pöördumise olenevalt Riigikogus vastuvõetud käibemaksutõusu rakendamise seaduses sisalduvast.

Õiguskantsler on analüüsinud pärast Riigikogu 3. augusti erakorralist istungit tekkinud õiguslikku olukorda ning kohtunud võimalike lahenduste arutamise eesmärgil erinevate ekspertide, ettevõtjate esindajate ning Riigikogu rahanduskomisjoni esimehega. Õiguskantsler on arutanud käibemaksuvaidluse sõlmküsimusi Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimehe Enn Veskimägi ja juhataja Tarmo Kriisiga, Eesti Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumaniga, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimehe Lasse Lehisega, Eesti Juristide Liidu presidentuuri liikme Priidu Pärnaga, EVEA esindajatega ning Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivasega. Indrek Tederiga kohtunud ettevõtjate esindajad ja eksperdid taunisid sedavõrd lühikese etteteatamisajaga läbiviidud käibemaksutõusu. Ettevõtjad ja eksperdid peavad vajalikuks, et Riigikogu ei tõstaks makse peaaegu olematu etteteatamisajaga. Käibemaksutõusu liiga lühikesest etteteatamisajast tekkinud probleemidele tuleb Indrek Tederi hinnangul leida Riigikogul sisulised lahendused, mis tekkinud negatiivsed tagajärjed ka reaalselt kõrvaldaksid. Kuigi Riigikogu ei toetanud vormiliselt 3. augustil õiguskantsleri ettepanekut, asus Riigikogu sisuliselt tekkinud olukorrale lahendusi otsima. Eesti Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon esitasid 3. augustil Riigikogu menetlusse eelnõu, millega soovisid leevendada käibemaksumäära kiirest tõstmisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi. „Üks asi on põhiseadusvastane tegu ning teine asi selle teo tagajärg ja tagajärje pehmendamine. Olen jätkuvalt kategooriliselt vastu põhiseaduses sätestatu eiramisele, kuid suhtun positiivselt soovidesse ja püüdlustesse pehmendada tagajärgi ühiskonnale“, ütles Indrek Teder. „Seetõttu jälgin ootusega, et Riigikogu täiendab enne vastuvõtmist käibemaksutõusu rakendusseadust. Õiguskantslerina ei saa ma seadusandjale lahendusi ette kirjutada. Kuid valdkonnaeksperdid on teinud konstruktiivseid ettepanekuid, mida Riigikogul tuleb tõsiselt kaaluda. Rakenduseelnõud tuleb täiendada sisuliselt, mitte formaalselt“, rõhutas õiguskantsler. Õiguskantsler peab oluliseks jälgida, milliseks kujuneb selle eelnõu arutelu 31. augustil – 1. septembril Riigikogus. „Riigikohtusse pöördumise otsustan tulenevalt sellest, mida 1. septembril vastuvõetav seadus sisaldab,“ ütles Indrek Teder. Indrek Teder tegi 23. juulil Riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse sätted, millega muudeti käibemaksuseadust. Õiguskantsleri hinnangul on käibemaksutõus liiga lühikese etteteatamisaja tõttu vastuolus põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadusega ja õiguskindluse põhimõttega. Loe Õiguskantsleri Kantselei pressiteadet: http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=259&menuID=39Tutvu seaduseelnõuga nr 556 SE I: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=725945&u=20090821175156