Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

OECD: Eesti vähendas maksude osa tööjõukuludes kõige rohkem

OECD: Eesti vähendas maksude osa tööjõukuludes kõige rohkem

Rubriik: Rahandusministeerium

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) palkade maksustamise raporti kohaselt vähenes tööjõu maksukiil ehk maksude osa tööjõukuludes keskmise palga juures 2018. aastal enim ehk 2,54 protsendipunkti Eestis – ja seda ennekõike uue maksuvaba tulu süsteemi tõttu. „Uue maksuvaba tulu süsteemi peamine eesmärk oli madala ja keskmise sissetulekuga töötajate sissetulekute suurendamine. See toob omakorda kaasa maksukiilu vähenemise, nagu näitab ka OECD raport,“ ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Maksukiilu vähenemine on oluline, kuna liiga kõrge maksukiil võib vähendada huvi töötada ja mõjuda seega negatiivselt tööturu arengule. OECD hinnatavate riikide hulgas vähenes keskmine maksukiil mullu 0,16 protsendipunkti 36,1 protsendile. Selle põhjuseks oli eelkõige maksukiilu vähenemine neljas riigis: Eestis, USA-s, Ungaris ja Belgias. 2018. aastast kehtib Eestis uus maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas, mille suurus sõltub inimese töötasu ja muude tasude kogusummast. Tööjõu maksukiil on erinevus tööandja tööjõukulude ja töötaja netosissetuleku vahel, mis sisaldab ka peretoetusi (lapsetoetus, vajaduspõhine peretoetus jms).Uudis rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/oecd-eesti-vahendas-maksude-osa-toojoukuludes-koige-rohkem