Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Nullbürokraatia

Nullbürokraatia

Rubriik: EML

Tulenevalt koalitsioonilepingust on majandus- ja taristuministri eestvedamisel ja nelja ministri koostöös algatatud halduskoormuse vähendamise projekt, mis on initsiatiivi käimalükkajate seas saanud nimeks nn nullbürokraatia.

Tegevusprotsess:

  • Ettevõtjad teevad 1. detsembriks 2015 oma esindusorganisatsioonide kaudu ettepanekud halduskoormuse vähendamiseks, protseduuride muutmiseks või andmeväljade kaotamiseks/lisamiseks.
  • Rahandusministeerium kogub ettepanekud kokku ja edastab vastutavatele ministeeriumitele.
  • Ministeeriumid ja allasutused analüüsivad tehtud ettepanekuid ning annavad hinnangu, kas ettepanek kiidetakse heaks ning võetakse töösse või ei ole seda mingil põhjusel võimalik arvestada. Tähtaeg 1. veebruar 2016.
  • Veebruaris 2016 koguneb ministrite ja ettevõtjate esindajate komisjon, kes vaatab läbi ettepanekud, mille rakendatavust ei peeta võimalikuks. Arutelu tulemusel teeb komisjon otsuse, kas ministeeriumi seisukoht on põhjendatud ning olukord jääb nii nagu praegu või tuleb vastutaval ministeeriumil siiski osaliselt või täielikult ettepanekuga arvestada.

Head ettevõtjad! Rõhutame seega, et teie panus halduskoormuse vähendamise konkreetsete ettepanekute väljatöötamisel on kriitilise tähtsusega ning kutsume teid üles esitama oma tähelepanekuid konkreetsete aruandluskohustuste põhjendamatuse kohta hiljemalt 1. detsembriks 2015 aadressile nullbyrokraatia [at] fin [dot] ee.MKM pressiteade: https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia