Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Novembri MaksuMaksja lahkab Eesti maksusüsteemi tulevikuväljavaateid

Novembri MaksuMaksja lahkab Eesti maksusüsteemi tulevikuväljavaateid

Rubriik: EML

Taas kord on põhjust tutvustada MaksuMaksja lugejale uuemaid plaane ja arvamusavaldusi Eesti maksusüsteemi tuleviku teemadel.

EML vanemjurist Martin Huberg tutvustab ühte osa hiljuti valitsuses heaks kiidetud Eesti konkurentsivõime kavast, mis puudutab sotsiaalmaksu ülem- ja alampiiri. Kuna arengukavas väljendatud seisukohad langevad kokku nendega, mida EML juba aastaid on esitanud, siis tuletamegi veel kord meelde põhilised sotsiaalmaksuga seotud probleemid ja nende lahendusvariandid. EML juhatuse esimees Lasse Lehis kommenteerib Rahvusvahelise Valuutafondi tehtud Eesti majanduse seire tulemusi ning Rahandusministeeriumi soovi korraldada uuring Eesti äriühingute tulumaksusüsteemi majanduslikest mõjudest. EML jurist Gaily Kuusik tutvustab lugejatele uusi Riigikohtu seisukohti 2005.

aastal toimunud Hansapanga aktsiate ülevõtmisest tekkinud maksuvaidlustes. Vaidlused puudutavad küsimust, kas mitterahalise sissemakse tegemine Hansapanga aktsiatega vahetult enne seda, kui need aktsiad tuli võõrandada Swedbankile, on käsitatav maksude tasumisest kõrvalehoidumisena. Jätkame maksualaste uurimuste konkursi parimate tööde kokkuvõtete avaldamist. Seekord teeb Inga Klauson kokkuvõtte oma magistritööst optsioonide maksustamise kohta Eestis.

Siinne optsioonide maksustamise kord on võrreldes palga maksustamisega ebasoodsam eelkõige ühtsete reeglite puudumise ning sellest tuleneva ebakindluse tõttu. Töö autor kirjeldabki enamlevinud probleeme optsioonide maksustamisel ning nende kõrvaldamise võimalusi, mis tagaksid maksumaksjatele kindluse, võrdse kohtlemise ning maksevõimelisuse põhimõtte järgimise. Uudislugudes tutvustab MaksuMaksja, kuidas ametnikel edeneb suvel kehtima hakanud tööandja haigushüvitistest tekkinud juriidiliste segaduste likvideerimine, kuidas eri ametkonnad defineerivad abielu vastavalt oma huvidele, kuidas maksuamet on asunud kaitsma pankrotistunud kasiino ettevõtlusvabadust, kuidas maksustatakse investeeringukulla müügist saadud tulu ning mida arvavad meie juhtivpoliitikud eluasemelaenu intresside maksusoodustusest. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko Telefon 626 4196, 53035 007