Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Nelja kuuga laekus makse 19,3 miljardit krooni

Nelja kuuga laekus makse 19,3 miljardit krooni

Rubriik: Rahandusministeerium

Aprilli lõpuks oli maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse maksutulusid laekunud 19,3 miljardit krooni, mis on 31,2 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis laekus sellest 4,5 miljardit krooni.

Aasta esimesel poolel laekub maksutulusid tavapäraselt vähem, mis tuleneb peamiselt tulumaksutagastustest. Möödunud aasta aprilli lõpuks oli riigieelarvesse laekunud 18,8 miljardit krooni ehk 28,3 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest. Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.Sotsiaalmaksu laekus aprilli lõpuks 8,7 miljardit krooni, mis on 32,3 protsenti eelarves kavandatust. Aprillis laekus sellest 2,1 miljardit krooni. Aprilli laekumine oli oodatud tasemel, järgnevad kuud on mõjutatud tööturu olukorra stabiliseerumisest ning sesoonsusest.Füüsilise isiku tulumaksu on nelja kuuga tagastatud 201 miljonit krooni enam kui maksu ennast riigieelarvesse laekunud. Esitatud tuludeklaratsioonide alusel tagastati aprillis 344,8 miljonit krooni, kokku on tagastatud ca 1,7 miljardit krooni.Kohalikele omavalitsustele laekus aprillis füüsilise isiku tulumaksu 751 miljonit krooni. Juriidilise isiku tulumaksu laekus nelja kuu jooksul eelarvesse 648,6 miljonit krooni, mis on 26,7 protsenti riigieelarves planeeritust. Aprillis laekus sellest 173,1 miljonit krooni, millest jaotatud kasumilt laekus 135,9 ning erisoodustustelt 26,1 miljonit krooni. Laekumise olulist suurenemist on oodata suvekuudel, kui makstakse välja valdava osa ettevõtete kasum. Käibemaksu on aasta algusest alates laekunud 6,3 miljardit krooni, mis moodustab 33,3 protsenti eelarves kavandatust. Aprillis laekus käibemaksu 1,7 miljard krooni. Kuigi käibemaksutagastused jäid aprillis märtsikuu tasemele, kasvas oluliselt maksustatav käive. Sellele aitas kaasa elavnenud tarbimine enamikus sektorites. Alkoholiaktsiisi on aprillikuu lõpu seisuga eelarvesse laekunud 785,5 miljonit krooni ja eelarvest on täidetud 33,7 protsenti. Aprillis laekus sellest 165,4 miljonit krooni. Alkoholiaktsiisi laekumised on taastumas ning tavapärast taset on oodata ilmselt suvekuudel. Tubakaaktsiisi on laekunud aprillikuu lõpu seisuga 826,5 miljonit krooni ning eelarvest on täidetud 45,2 protsenti. Tulenevalt võrdlemisi suurest varude soetamisest möödunud aasta lõpul laekus tubakaaktsiisi märtsis vaid 31,3 miljonit krooni. Tavapäraste maksulaekumiste taastumist võib eeldada aasta teisel poolel. Kütuseaktsiisi on aprillikuu lõpu seisuga on eelarvesse laekunud 1,9 miljardit krooni ja eelarvest on täidetud 39,4 protsenti. Aprillis laekus sellest 419,4 miljonit krooni. Kütuseaktsiisi aprillikuu laekumine oli oodatud tasemel. Ettemaksukonto muutus vähendas aprillis laekunud maksusummasid 238,7 miljoni krooni võrra. Ettemaksukonto muutus näitab maksete tegemise ja nende tekkinud maksukohustuste katteks kasutamise vahet. Konto negatiivne muutus viitab, et aprillis tehti uusi ettemakseid vähem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/index.php?id=105193