Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Nädalaga võeti süvendatud kontrolli 39 autot

Nädalaga võeti süvendatud kontrolli 39 autot

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet on sel nädalal süvendatud kontrolli võtnud 39 maksupettuse kahtlusega autot, mida on soovitud maanteeametis arvele võtta ja mille puhul registrikannete tegemine peatati.

Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Kaido Lemendiku sõnul annab koostöö maanteeametiga võimaluse sekkuda enne, kui võimalik maksupettus toime pannakse, ning tagada maksude tasumine.„Oluline on siin just kontrollitegevuse ennetav pool, sest senine praktika ehk tagantjärele pettuse tõendamine ja maksude kättesaamine ei ole olnud tulemuslik. Autod satuvad kontrolli konkreetsete riskikriteeriumide alusel, milleks on nii turuhinnast oluliselt odavam hind, ettevõtja taust, kui vajalike dokumentide puudumine. Kui näiteks autopesijana töötav ja minimaalset sissetulekut teeniv isik esitab dokumendid, nagu ta oleks ostnud Saksamaalt 100 000 eurot maksva sõiduki, või käibemaksu mittedeklareeriv äriühing soetab edasimüügiks juba mitmenda sõiduki, on alust küsimusteks küll,“ ütles Lemendik. Lemendik tunnustas liisingettevõtteid, kes aitavad kaasa käibemaksu laekumise tagamisele võimaldades kanda müügitehingu puhul käibemaksusumma eraldi ettemaksukontole.

„Näiteks kahe auto puhul, millelt keeld maha võeti, tagati ostja poolt käibemaksu tasumine müüja ettemaksukontole.“Praeguseks on registrisse võtmise keeld maha võetud kuue sõiduki puhul, ülejäänud 33 on endiselt kontrollis kas dokumentide puudumise või sõiduki riskide tõttu.Uudse lähenemisega Eestisse toodud vähekasutatud kallite, kuid käibemaksupettuse kahtlusega autode kontrollis alustati sel nädalal, kuna summaliselt suurimad maksupettused pannakse toime just selliste autode müügiga. Aluse selliseks tegevuseks annab ühelt poolt maksukorralduse seadusest tulenev maksuhalduri õigus ja kohustus kontrollida maksuseaduste täitmist ning teiselt poolt maanteeameti õigus menetleda sõiduki registreerimise või registriandmete muutmise avaldust 30 päeva. Registritoimingud peatatakse selliste sõidukite puhul, mille suhtes esineb kõrgendatud menetlushuvi.Nüüdsest saab maksu- ja tolliamet maanteeametist reaalajas jooksvat infot kallite autode kohta, mida soovitakse arvele võtta. Seejärel antakse koostöös AMTEL-i nimetatud ekspertidega hinnang, kas tegemist võib olla käibemaksupettusega seotud sõidukiga, ning kui see nii on, siis edastab maksu- ja tolliamet info kohe maanteeametisse ning registrikannete tegemine konkreetse sõiduki puhul peatatakse kuni 30 päevaks.

See annab võimaluse kontrollida tehingu ja tehingutega seotud isikute tausta ning seeläbi hoida ära võimalik maksupettus.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=34765&tpl=1026