Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Muutusid biokütuste aktsiisivabastuse põhimõtted

Muutusid biokütuste aktsiisivabastuse põhimõtted

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet juhib biokütuse loa omanike tähelepanu 2010.a detsembris jõustuvatele muudatustele õigusaktides, mis puudutavad oluliselt biokütuste aktsiisivabastuse põhimõtteid.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) on sisse toodud täiendav tingimus biokütuste aktsiisist vabastamiseks, mille järgi laieneb aktsiisivabastus üksnes niisugusele biokütusele, mis vastab säästlikkuse kriteeriumidele.Säästlikkuse kriteeriumid biokütusele on kehtestatud keskkonnaministri 19.05.2005.a määrusega nr 38 “Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord”.Tulenevalt eeltoodust on biokütuse loa omanikel biokütuse aktsiisivabalt tarbimisse lubamisel kohustus tõendada lisaks biokütuse biopäritolule täiendavalt ka selle vastavus kehtestatud säästlikkuse kriteeriumidele (aktsiisivabastust rakendatakse juhul, kui mõlemad tingimused on täidetud üheaegselt).Biokütus, mille puhul ei ole tõendatud selle biopäritolu ja/või vastavus kehtestatud säästlikkuse kriteeriumidele, maksustatakse kütuseaktsiisiga ATKEAS-s sätestatud tavakorras.Ühtlasi on muudatustega fikseeritud biokütuste aktsiisist vabastamise lõpptähtajaks 27. juuli 2011.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=28903&tpl=1026