Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 01.01.2012

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 01.01.2012

Rubriik: EML

Vastavalt raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ), on mõeldud rakendamiseks eelkõige sellistele ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks (väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted).

2009. aastal andis Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) välja eraldi standardi keskmise ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized entities), mille väljatöötamisel lähtuti IFRSst, kuid võeti eesmärgiks lubada selles võimalikult lihtsustatud arvestuspõhimõtteid ja vähendatud mahus nõudeid avalikustatavale informatsioonile.Kuna RTJd on mõeldud eelkõige samale sihtgrupile nagu SME IFRS, siis otsustasime viia RTJd sellega võrreldavaks. Teatud juhtudel täiendasime SME IFRS baasil RTJe ka juhul, kui RTJdes varem vastavad juhised puudusid ja meie arvates võivad need olla küllalt paljudele Eesti raamatupidamiskohustuslastele vajalikud.Muudetud RTJde eelnõud on alates 14.10.2011 avaldatud kommenteerimiseks nii puhta tekstina kui ka muudatusi väljatoovas variandis (track changes). Ootame Teie aktiivset tagasisidet muudatuste kohta kuni 13.12.2011 nii küsimuste kui ka ettepanekute vormis mailiaadressil easb@fin.ee.AustusegaRaamatupidamise Toimkonna liikmedRaamatupidamise Toimkond: http://www.easb.ee/ Puhta juhendite tekstiga saab tutvuda siinRTJ 2011Muudatusi väljatoova tekstiga saab tutvuda siinRTJ 2011 (trackitud)