Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Muudatused ja investeeringu tasuvus

Muudatused ja investeeringu tasuvus

Rubriik: Äripäev

Vaido Põldoja, Advokaadibüroo Paul Varul advokaat, kirjutab Äripäeva Tulumaksu erilehes, et tulevast aastast lisatakse äriühingu maksustatavale kasumile (ehk siis maksustatakse äriühingu tasandil) osaluse vähendamisel, tagasiostmisel, tagastamisel või äriühingu likvideerimisel osaluse omajale tehtavad väljamaksed.

Kui seni sai tulumaksu kohaldamisel arvestada lisaks sissemaksele ka osaluse soetusmaksumust, siis edaspidi vaid äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Need muudatused võivad omada märkimisväärset mõju investeeringu finantstulemile. Seni võisid näiteks välismaised kinnisvarasektori investorid ehitada investeeringud üles selliselt, et investeeringust väljudes likvideeriti Eestis asuv projektiks loodud äriühing. Sobiva maksulepinguga riigis emaühingu valdusühinguna kasutamisel võis selline struktuur anda maksunduslikult soodsa tulemi. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3943/new_eri_artiklid_394301.html Tutvu tulumaksuseaduse muudatustega siit.