Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

MTA uurijad saatsid eelmisel aastal prokuratuuri 166 kriminaalasja

MTA uurijad saatsid eelmisel aastal prokuratuuri 166 kriminaalasja

Rubriik: MTA

Kokku on 2007. aasta jooksul Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond saatnud prokuratuuri 166 kriminaalasja, millest 59 olid seotud maksupettustega, mille Eesti Vabariigile tekitatud kogukahju ulatus ligi veerand miljardi kroonini.

25 prokuratuuri saadetud kriminaalasja olid seotud narkokuritegudega ning 81 salakaubaveo ning alkoholi, kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Viimatinimetatud kuritegude menetluse tulemusena hoiti täiendavalt ära enam kui 2,5 miljoni kroonise kahju tekkimine saamata jäänud maksude näol. Üks kriminaalasi on olnud MTA uurijate menetluses seoses dokumendi võltsimisega. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus’i sõnul tunnistati ameti poolt prokuratuuri saadetud 166 kriminaalasja raames kahtlustatavaks kokku 363 isikut, kellelt arestiti vara ligi 70 miljoni krooni ulatuses. 2007. aastal avastas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond 1067 tabletti Ecstasy; 7,8 kg kokaiini; 900 g heroiini; 980 g kanepiõisikuid ja teisi narkootilisi aineid. “MTA uurijate poolt eelmisel aastal avastatud narkootikumide turuväärtus on arvestuslikult kokku 8,7 miljonit krooni,” lisas Kuus. Lisaks peeti kinni 2538 liitrit (teisendatud absoluutalkoholiks) alkoholi, sellest kogusest oleks võimalik villida ligi 13 000 pudelit viina. Eelmisel aastal avastasid MTA uurijad 3,4 miljonit salasigaretti. Uurimisosakonna tegevust eelkõige maksukuritegude uurimise valdkonnas mõjutasid 2007. aastal jõustunud seadusemuudatused Karistusseadustiku osas, kus muudeti maksukuritegudega seotud sätteid. Maksude maksmisest kõrvalehoidumine suures ulatuses (KarS § 3891) on karistatav maksimaalselt kuni viieaastase vangistusega ning maksukelmus suures ulatuses (KarS § 3892) on karistatav maksimaalselt kuni seitsmeaastase vangistusega. Varasemalt oli nimetatud kuritegude eest ette nähtud karistus kuni 3 aastane vangistus. MTA uurimisosakonna pädevusse kuulub Eesti Vabariigis toimepandud maksu- ja tollieeskirjade rikkumistega seotud kuritegude kohtueelne menetlus. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23826&tpl=1026