Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA tuletab meelde postisaadetiste tollivormistust

MTA tuletab meelde postisaadetiste tollivormistust

Rubriik: MTA

Korrektselt esitatud tõesed dokumendid kiirendavad tollivormistust ning aitavad väljastpoolt Euroopa Liitu pärit postikaubad õigel ajal adressaatideni.Seoses jätkuvate probleemidega Euroopa Liidu välistest riikidest interneti teel tellitavate kaupade vormistusel, mis saabuvad AS Eesti Posti kaudu, peab Maksu- ja Tolliamet vajalikuks selgitada korrektse dokumentatsiooni vajalikkust. Posti teel saadetud kaubale saab tollivormistust teostada, kui postisaadetisega on kaasas saatedokument või saatedokumendid, mis sisaldavad korrektseid ja tõeseid andmeid saadetise saatja, saaja, saadetise sisu kohta ja maksumuse kohta.

Maksumust tõendavaks dokumendiks on näiteks kauba müüja poolt saadetavale kaubale väljastatud arve või internetitellimuse puhul arve, mis sisaldab ka tootenumbrit. Kõik saatedokumendid peaksid olema paigutatud saadetise külge kinnitatud kilest dokumentide ümbrikusse.

Sellisel juhul jääb suures osas ära saadetise avamise vajadus puuduvate dokumentide leidmiseks. Kui eelpool nimetatud tingimused on täidetud, vormistavad AS Eesti Posti töötajad postisaaja otsese esindajana tollideklaratsiooni ning saadetis liigub kiiresti postisaaja asukohajärgsesse sideasutusse, kus saaja tasub impordimaksud ja talle väljastatakse saadetis.Kui informatsioon saatedokumentidel on puudulik või ei ole tõene, saadab AS Eesti Post postisaajale kirjaliku järelepärimise, milles küsib puuduvaid andmeid ja dokumente. Palju lühendaks vormistusele kuluvat aega, kui saatedokumentidel oleks kirjas postisaaja telefoninumber, see võimaldaks vajadusel kliendiga kiiresti ühendust võtta.Vormistusel tekkivate probleemide vältmiseks palub Maksu- ja Tolliamet klientidel mitte kaasa minna internetis (näiteks E-bay veebilehel) pakutava nõuandega: "I will label all my items send to you as "gift" in order to avoid possible package theft and custom duty" (tõlge: “Märgistan kõik saadetavad esemed kui “kingitused”, et vältida võimalikku saadetise vargust või tollimakse”). Amet juhib tähelepanu sellele, et soovitus saadetise märkimiseks kingitusena ei vabasta isikut saadetise deklareerimise kohustusest.

Kaup kuulub deklareerimisele vastavalt EL Tolliseadustikule (EMÜ nr 2913/92) ja selle rakendussätetele (EMÜ nr 2454/93). Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=22430&tpl=1026