Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

MTA teavitab ligi 4000 tööandjat puudustest nende ravikindlustatud inimeste andmetes

MTA teavitab ligi 4000 tööandjat puudustest nende ravikindlustatud inimeste andmetes

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet saatis täna 3691 tööandjale teavituse selle kohta, et nende poolt haigekassas kindlustatud inimestele ei ole maksuandmete põhjal tegelikkuses väljamakseid tehtud. Puudulikud andmed puudutavad kokku 5785 kindlustatud inimest.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni selgitusel võrdles amet koostöös haigekassaga tööandjate poolt tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonides esitatud isikutele tehtud väljamakseid Eesti Haigekassas ravikindlustatud inimeste andmetega.„Selle tulemusel selgus, et 3961 tööandjat on küll haigekassas isikuid kindlustanud, kuid ei ole neile väljamakseid teinud. See võib olla tingitud vigadest raamatupidamises, aga ka sellest, et kindlustatud isikuga pole töösuhet alustatud või on jäetud töösuhte lõppemisest haigekassale teatamata,“ rääkis Reitmann.Analüüs viidi läbi seoses töötamise registri rakendumisega 1. juulist. Nimelt tuuakse kehtivad töötamised haigekassast üle töötamise registrisse ning alates 1. juulist tuleb registreerimist edaspidi hakata tegema maksu- ja tolliametis. Reitmann lisas, et probleemi ulatus on tegelikkuses oluliselt suurem ja võib haigekassa hinnangul puudutada kuni 11 000 tööandjat.„Seetõttu jätkame koostöös haigekassaga nii analüüsi kui teavitusega ka järgnevatel kuudel. On oluline, et juulist käivituv töötamise register kajastaks õigeid andmeid ja et registri kaudu ravikindlustuse saanud inimesed ka reaalselt töötavad,“ ütles Reitmann.Maksuhaldur palub kirja saanud tööandjatel andmed esimesel võimalusel üle kontrollida ja vajadusel parandused sisse viia. Juhul, kui tööandjad eksimusi ei tuvastata, tuleb tööandjatel nende isikute kindlustuskaitse Eesti Haigekassas lõpetada. Ravikindlustuse seaduse kohaselt on tööandja kohustatud teatama haigekassale töölepingu lõppemisest 10 kalendripäeva jooksul. Juhul, kui tööandja ei ole oma kohustusi korrektselt täitnud ning kindlustatud isikul tekkis seeläbi võimalus kasutada alusetult ravikindlustushüvitisi (raviteenused, rahalised hüvitised jm), on haigekassal õigus tekitatud kahju sisse nõuda tööandjalt. Töötajate ravikindlustuse lõpetamise andmed saab Eesti Haigekassale edastada riigiportaali kaudu: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/tookeskkond_ja_personal_1/kindlustusandmete_edastamineTöötajate kindlustuskaitsega seotud küsimustes saab lisainfot Eesti Haigekassa infotelefonil 16 363. 1.juulist rakenduvas töötamise registris sisalduvad andmed on edaspidi aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit hakkavad kasutama maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet ning jääb ära dubleeriv tegevus andmete esitamisel, kogumisel ja töötlemisel.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35312&tpl=1026