MTA selgitused metallitoodete pöördmaksustamise kohta

MTA selgitused metallitoodete pöördmaksustamise kohta

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit esitas veebruari alguses Maksu- ja Tolliametile selgitustaotluse metallitoodete pöördmaksustamise kohta. Selgitustaotluse esitamise tingis selle aasta algusest jõustunud käibemaksuseaduse muudatus, mis laienas oluliselt siseriiklikult pöördmaksustatavate kaubade nimekirja.

Praktikas on tekkinud väga palju probleeme vastava erikorra rakendamisega, iseäranis just kaupade klassifitseerimise tõttu, kuivõrd aluseks on tollis kasutatav kaupade nomenklatuur ja selle koodid, kuid siseriiklikus käibes ei ole enamasti kaupadel vastavaid koode n-ö kaasas.Nüüd on Maksu- ja Tolliamet EML selgitustaotlusele vastuse edastanud ning möönab probleemide olemasolu ning ootab ka ettepanekuid probleemide lahendamiseks.Sellest tulenevalt palub EML endale edastada esilekerkinud probleemide kirjeldusi ning ka väljapakutavaid lahendusi, mis aitaksid seadust paremaks muuta.Tutvu selgitustaotlusega siit.Tutvu vastusega selgitustaotlusele siit.