iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MTA selgitus: “E-residentsus”

MTA selgitus: “E-residentsus”

Rubriik: EML

E-residendi digitaalne isikutunnistus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele.

Infot Eesti e-residentsuse kohta leiate e-residentsuse veebist ja veebilehelt "E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemine". Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamineE-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-maksuamet/e-toll saab näiteks:

  • esitada kõiki maksu- ja tollideklaratsioone,
  • registreerida oma ettevõte käibemaksukohustuslaseks,
  • tasuda makse ning vaadata oma maksude tasumise ajalugu,
  • vaadata Maksu- ja Tolliameti saadetud dokumente ja teateid,
  • koostada ise tõendeid (nt maksuvõla puudumise kohta) esitamiseks tehingupartneritele jt,
  • anda äriühingu esindajana volitusi füüsilistele isikutele äriühingu e-teenuste kasutamiseks, jne.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping. Kuidas saab sõlmida lepingu e-maksuameti/e-tolli kasutamiseksEraklient (füüsiline isik) sõlmib lepingu internetis. E-residendi digi-ID abil saab siseneda e-maksuametisse/e-tolli ja sõlmida seal elektrooniline leping.Lepingu sõlmimisega saab eraklient endale e-maksuameti/e-tolli konto ning kasutada kõiki erakliendile mõeldud e-teenuseid.Kui e-resident on asutanud Eestis äriühingu, siis saab ärikliendi e-teenuseid kasutada pärast äriühingule e-maksuameti/e-tolli kasutamise konto loomist, mida saab samuti teha elektroonselt.

Lepingu sõlmimisega saab äriklient endale e-maksuameti/e-tolli konto ning kasutada kõiki ärikliendi e-teenuseid. Teenuste kasutamiseks tuleb äriühingu seaduslikul esindajal anda volitused füüsilistele isikutele, sh iseendale.Ärikliendi e-teenuste konto loomine ja kasutajatele volituste andmine Eesti e-residentsus ja maksud E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eestis saadud tulu.Selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevaid tulumaksusoodustusi ja -vähendusi, peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõendi.Eesti e-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.E-residendi asutatud Eesti äriühing on Eesti resident, kuid kui tema äritegevus toimub mujal või Eesti äriühingu juhtimine toimub väljaspoolt Eestit, siis maksustatakse välisriigis saadud tulu välisriigis ning Eesti tagab topeltmaksustamise vältimise. Seega võib e-residendi Eesti äriühingul tekkida maksukohustus suure tõenäosusega ka välisriigis ning e-residentsus Eestis ei vabasta automaatselt välisriigi maksukohustusest ega taga maksustamist ainult Eestis.Eesti reeglite kohaselt toimub kasumi maksustamine selle väljamaksmisel (nt dividendi väljamaksmisel). Topeltmaksustamist siiski välditakse, st kui Eesti residendist äriühingu tegevus toimub välisriigis/-riikides, siis välisriigis teenitud kasumi Eestis väljamaksmine võidakse Eestis tulumaksust vabastada.Kui Eesti residendist äriühingu e-residendist omanikule makstakse dividende, ei peeta saaja dividenditulult tulumaksu kinni.

Eesti äriühing tasub dividendiväljamakselt tulumaksu. E-residendist eraisik tasub Eesti äriühingult saadud dividenditulult tulumaksu oma residendiriigis ning enamasti ei saa arvesse võtta Eesti äriühingu poolt tasutud tulumaksu.Kui e-residendist eraisik saab Eesti residendist äriühingult palka ja töö tehakse Eestis, tasutakse tööjõumaksud Eestisse. Kui aga tegemist on juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuga, tuleb hoolimata töö tegemise asukohast maksud tasuda Eestis.E-residendi koduriik maksustab saadud tulu, kuid võtab arvesse juba Eestis tasutud tulumaksu.Näide 1E-resident asutas Eestis äriühingu, mis sai 2015. aastal 1000 eurot tulu ja 2016.

aastal 500 eurot tulu.Et kasumit välja ei võetud, siis 2015. ja 2016. aastal tulumaksu maksta ei tule. 2017.

aastal makstakse e-residendist juhatuse liikmele dividende summas 1200 eurot. Dividendidelt makstakse 300 eurot tulumaksu. Arvutuskäik on järgnev: 1200 × 20 ÷ 80. Dividenditulumaksu tasub äriühing dividendiväljamaksele järgneval kuul, aastal 2017.E-resident saab 1200 eurot dividende ja Eestis tulumaksu ei maksa.

Näide 2Kui e-resident saab Eesti äriühingult igakuiselt 100 eurot juhatuse liikme tasu, peetakse sellelt 20% tulumaksu kinni ja tasutakse ning 33% sotsiaalmaksu tasutakse Eesti residendist äriühingu poolt.Kusjuures äriühingu kulu on 133 eurot ja e-resident saab pärast maksude tasumist kätte 80 eurot.Kui Eesti residendist äriühing saab välisriigis kasumit püsiva tegevuskoha kaudu, võidakse Eestis välja makstud dividendid täielikult Eestis tulumaksust vabastada.Kui e-resident juhib ettevõtet väljastpoolt Eestit, tuleb välisriigis saadud kasumilt tasuda tulumaks selles välisriigis. Topeltmaksustamise vältimineNäide 3E-residendi (Läti maksuresidendi) asutatud Eesti residendist äriühingu juhtimiskoht on Läti. Läti kohaldab Eesti residendist äriühingu Läti püsiva tegevuskoha kaudu saadud kasumile sealseid tulu maksustamise reegleid.Kui Eesti äriühingu Lätis asuva püsiva tegevuskoha kasum on 100 eurot, Eesti äriühingu Lätis tasutud ettevõttetulumaks on 15% ja Eesti ettevõte maksab dividende summas 85 eurot, siis Eestis ei määrata Eesti äriühingu poolt e-residendist omanikule makstavatele dividendidele täiendavat tulumaksu.Eestis tuleb Lätis asuva püsiva tegevuskoha kasum siiski saamisel deklareerida TSD lisal 7 ja dividendid vormil INF 1, kui need makstakse välja ilma tulumaksu tasumata.Kui e-resident registreerib ennast Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana, siis kaasneb sellega kohustus tasuda 4 korda aastas sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Avansilise makse suurus ei olene tegelikult saadud kasu suurusest, vaid see kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2017. aastal on avansilise makse suurus 1702,80 eurot aastas (425,70 eurot ühes kvartalis).Selgituse asukoht MTA kodulehel: https://www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/e-residentsus

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus