iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus (MTA infomaterjal)

Mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastus (MTA infomaterjal)

Rubriik: MTA

Käesolev infomaterjal annab ülevaate olulisematest põhimõtetest mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastusest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

Mootorsõidukiga Eestisse toimetatava kütuse aktsiisist vabastamise ja selle aktsiisiga maksustamise kord on sätestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (edaspidi ATKEAS). Aktsiisiga maksustamise seisukohast käsitletakse kütust erinevate põhimõtete alusel lähtuvalt sellest, kas kütus asub sõiduki standardses kütusepaagis või väljaspool seda.Standardses kütusepaagis Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastusEestisse sissesõidul vabastatakse ATKEAS-e § 68 alusel aktsiisist kütus, mille puhul on üheaegselt täidetud kõik järgmised tingimused:

  1. kütus on mootorsõiduki standardses kütusepaagis,
  2. kütus on tarbitav samas mootorsõidukis,
  3. kütus on vajalik sõiduki sihtkohta jõudmiseks.

Üldjuhul loetakse sõiduki sihtkohaks:

  • Veoautode puhul kaubasaatedokumendil märgitud sihtkoht.
  • Reisibusside (sh juhuveod) puhul liinigraafikus märgitud sihtkoht. Bussi liinil sõitmise ajal tehtavad peatused ei ole sihtkohaks.

    Kui Eestisse saabuv buss pöördub tagasi Venemaale, siis loetakse bussi sihtkohaks Eestis liini siinne lõpp-peatus, kust alustatakse tagasisõitu Venemaale.
  • Sõiduautode puhul tolliametnikule sõiduki valdaja deklareeritav tegelik sihtkoht (so elukoht või töökoht).

Piiri ületava mootorsõiduki sihtkoht on otseselt seotud standardses kütusepaagis sisseveetava mootorikütuse aktsiisivabastusega ja seetõttu on aktsiisivabastuse õigesti rakendamiseks põhjendatud tolliametniku küsimused piiril sõiduki sihtkoha ning kütusepaagis oleva kütusekoguse kohta.Eestisse toimetava kütusekontrollil kasutatakse kõiki tolli ja teiste ametkondade kasutuses olevaid tehnilisi vahendeid (läbivalgustamine, läbivaatus jt), sealhulgas kontrollitakse vajadusel ka transpordivahendi tehnilist seisukorda Politsei- ja Piirivalveameti poolt. Kahtluse korral fikseeritakse piiriületustel kütusekogused ja jäetakse kütus tolli järelevalve alla.Standardses kütusepaagis aktsiisivabalt sisse veetud kütust tohib ATKEAS-e § 68 alusel kasutada vaid selles mootorsõidukis, millega kütus sisse veeti. Kütuse üleandmine nii tasu eest kui tasuta on keelatud. Kütuse sõidukist välja võtmine ja ladustamine on üldjuhul keelatud, va erandjuhul sõiduki remondi ajaks.Reisija poolt Eestisse toimetatava kütuse aktsiisivabastusLisaks sõiduki standardses kütusepaagis olevale kütusele on piiri ületaval reisijal ATKEAS-e §-s 69 kirjeldatud juhtudel lubatud Eestisse toimetada aktsiisivabalt ka kütust, mis ei asu standardses kütusepaagis.Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuv reisija: mootorsõiduki esmakordsel Eestisse sisenemisel ühe päeva jooksul on lubatud aktsiisivabalt tuua kuni 10 liitrit mootorikütust selle kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.

Sõiduki igal järgneval sisenemisel Eestisse samal päeval (nt teine ja kolmas sissesõit) maksustatakse paagiväline kütus aktsiisiga täies ulatuses.Euroopa Liidu liikmesriigist saabuv reisija: mootorsõiduki Eestisse sissesõidul on lubatud aktsiisivabalt tuua mootorikütust selle kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.Aktsiisivabastuse kohaldamiseks peab reisija paagivälise kütuse Eestisse toimetamisel suutma kontrolli teostavale tolliametnikule ära põhjendada kütuse isikliku kasutamise.Tähelepanu!Aktsiisivabastust ei rakendata, kui sõiduki valdaja tegevusest ilmneb, et kütust veetakse sisse kaubanduslikul eesmärgil. Selle kindlakstegemisel võtab Maksu- ja Tolliamet ATKEAS-e § 27 lg 6 kohaselt arvesse kütuse Eestisse toomise sagedust ja põhjust, kütuse ja sõiduki valdaja ärilist seisundit, kütuse Eestisse toimetamise viisi, kütusega seotud dokumente ning kütuse kogust ja laadi.Maksu- ja Tolliametil on alust arvata, et sissetoodavat kütust kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui ühe päeva jooksul toodud kütuse kogus ületab aktsiisivaba piirnormi, kui kütust tuuakse regulaarselt või mitu korda päevas.Väljastpoolt Euroopa Liitu toimetatud kütuse maksustamineKütuselt, millele aktsiisivabastust ei rakendata, deklareeritakse ja tasutakse seadustega ettenähtud maksud (aktsiis, tollimaks, käibemaks) Eestisse sisenemisel piiritolliasutuses reisija deklaratsiooniga vastavalt tollieeskirjades sätestatud korrale. Kütuse maksustamise alused on kehtestatud ATKEAS-e §-s 22 lg 1 p 2, §-s 24 lg 7 / lg 201 ja §-s 25 lg 4, käibemaksuseaduse §-s 1 lg 1 p 2, §-s 3 lg 6 p 1 ning Euroopa Nõukogu määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, art 201.Ilma maksustatavat kütust deklareerimata ja makse tasumata on Eestisse sisenemine keelatud. Juhime tähelepanu, et kütuse hoiustamiseks piiritolliasutuses ettenähtud ruumid ja võimalused puuduvad, mistõttu reisijal ei ole võimalik Eestisse sissesõidu loa saamiseks maksustatavat kütust hoiule anda.MTA infomaterjal: http://www.emta.ee/index.php?id=32348&tpl=1026Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus