iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

Rubriik: EML

Kahe viimase kuuga on Riigikohus teinud kaheksas maksuasjas kohtuotsuse.

Kuna vastavalt menetlusseaduste muudatustele ei ole andmekaitse huvides enam lubatud Riigikohtu veebilehel avaldatud kohtulahendis avalikustada protsessiosaliste nimesid, on 2006. aasta lahendite pealkirjades ja tekstides kõik isikute nimed asendatud sümbolitega "x".Lahendid käsitlevad maksukorralduse seadusest nii menetluse peatamist (25.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-74-05), tagastusnõuet (27.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-9-06) kui sundtäitmise aegumist (18.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-11-06), tasaarveldusnõude täitmist (6.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-8-06 ja 13.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-22-06); EÜ tolliseadustiku osas deklareerimise kohustust (10.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-66-05 ja 10.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-65-05); üks kohtulahend käsitleb ringkonnakohtuotsuse resolutsiooni vastavusse viimist otsuse põhjendustega (11.05.2005, kohtuasja nr 3-3-1-25-06).Kohtuasjas nr 3-3-1-74-05 annab Riigikohus hinnangu menetluse peatamise alusele olukorras, mil kohtuniku arvates asjassepuutuva Euroopa Liidu õigusakti sätte kehtivuse küsimuses on algatatud kohtumenetlus Euroopa Kohtu kohtusüsteemis. Riigikohus leiab, et ainuüksi asjaolu, et EL õigusakti kehtivuse küsimuse on Euroopa Kohut kohtusüsteemis vaidlustanud mõni teine liikmesriik, ei anna veel alust EL õigusakti kehtivuses kahlemiseks ja menetluse peatamiseks. Otsuses nr 3-3-1-11-06 annab Riigikohus tõlgenduse sundtäitmise aegumisele.

Riigikohus tõlgendab MKS § 132 lg-t 2 selliselt, et aegumistähtaja jooksul tuleb üksnes alustada sundtäitmist, mitte viia sundtäitmine aegumistähtaja jooksul lõpule. Otsustes nr 3-3-1-8-06 ja 3-3-1-22-06 annab kohus seisukoha käibemaksu tagastusnõude täitmise peatamisele. Kohus toob välja MKS § 107 lg 1 nimetatud asjaolud, mille ilmnemisel saab maksuhaldur tagastusnõude täitmist peatada.Tutvu lahenditega EML veebilehel maksuinfo rubriigis.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus