Mis Eesti äriühingu tulumaksusüsteemis 2009. aastast muutub?

Mis Eesti äriühingu tulumaksusüsteemis 2009. aastast muutub?

Rubriik: Muud

Reet Teder kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja häälekandjas „Teataja“ tulumaksuseaduse kavandatavatest muudatustest. Tulumaksuseaduse muudatused, mille eesmärk on n-ö 2009. aasta probleem lahendada, on jõudnud Riigikogusse. Selle eelnõu esimene lugemine toimus 23. jaanuaril. 2009. aasta probleem seisneb nimelt selles, et aastaks 2009 lõpeb Euroopa Liiduga liitumise lepinguga Eestile antud üleminekuperioodi tähtaeg, milleks Eesti peab ema-tütarühingute direktiivi täielikult kohaldama.

Erandina direktiivi 90/435/EMÜ artikli 5 lõikest 1 võib Eesti, kuni ta võtab jaotatud kasumilt tulumaksu, maksustamata seejuures jaotamata kasumit, hiljemalt 31. detsembrini 2008 jätkata selle maksu kohaldamist kasumile, mida Eesti tütarettevõtjad maksavad oma liikmesriigis asuvatele emaettevõtjatele. ELi peamine etteheide Eestile seo ses äriühingute tulumaksuga põhines sellel, et EL käsitles Eesti äriühingute tulumaksu kinnipeetava maksuna. TMS muudatustega viiakse Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord ka vormiliselt kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga 90/435/EMÜ (edaspidi ema-tütre direktiiv). Seejuures säilitatakse Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikem joon – kui äriühingu kasumit kasutatakse ettevõtluses, siis lükatakse selle maksustamine edasi. Loe täpsemalt (pdf fail): http://www.koda.ee/failid/Teataja_02_2008_pisike.pdf Samal teemal on artikleid ka MaksuMaksja 2008. a jaanuarikuises numbris.