Minister Ivari Padar osales aasta viimasel EL rahandusministrite kohtumisel

Minister Ivari Padar osales aasta viimasel EL rahandusministrite kohtumisel

Rubriik: Rahandusministeerium

Eile toimunud EL rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN) saavutasid ministrid kokkuleppe käibemaksupaketi osas. Kõige olulisema muudatusena hakatakse 2015. aastast piiriüleseid elektrooniliselt osutatavaid, telekommunikatsiooni ning televisiooni- ja raadioringhäälinguteenuseid maksustama senise teenuse osutaja liikmesriigi asemel tarbimisliikmesriigis.

„Ühelt reeglilt teisele üleminekuks jäetakse teenust osutava ettevõtte asukohariigile 2015-2016 aastal 30% ja 2017-2019 aastal 15% kogutud käibemaksust,” ütles rahandusminister Ivari Padar ning lisas, et olulise lihtsustusena luuakse süsteem, millega võimaldatakse ettevõtetel täita maksukohustust teiste tarbimisliikmesriikide ees oma koduriigi maksuhalduri veebilehe kaudu. Paketti kuulub ka teiste liikmesriikide maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise direktiiv, mis muudab protseduuri kiiremaks ja annab suurema õiguskindluse. Ministrid võtsid vastu ka järeldused vähendatud käibemaksumäärade kohta ja pikendasid võrdse kohtlemise eesmärgil uute liikmesriikide teatud erandeid kuni 2010. aastani, mil otsustatakse vähendatud käibemaksumäärade tuleviku üle. Lisaks võeti vastu järeldused maksupettuste vastase strateegia väljatöötamise kohta. Nõukogu kiitis kohtumisel heaks ka kapitali suurendamise maksu kehtestamist keelava direktiivi teksti. Samuti tunnustati kahjuliku maksukonkurentsi vastase äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma edusamme ning paluti lahendada otsustuspõhimõtete ja tulevikuga seotud lahtised küsimused enne Sloveenia eesistumise lõppu 2008. aasta suvel. Finantsteenuste valdkonnas võeti vastu järeldused Lamfalussy raamistiku ülevaate kohta, mis reguleerib finantssektori alast õigusraamistikku ELis. Järeldustes tuuakse välja ettepanekud süsteemi täpsustamiseks, parendamiseks ning senise koostöö tõhustamiseks. Arutelu Lamfalussy raamistiku parendamise üle on taas päevakorras rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel 2008. aasta aprillis. Ministrid võtsid vastu ka nõukogu järeldused Solventsus II projekti osas tehtud töö kohta. Nimetatud direktiivi eelnõu reformib kindlustusandjate kapitalijärelevalve põhimõtteid, pakkudes kindlustusvõtjatele, kindlustatutele ja soodustatud isikutele suuremat kaitset ning toetades kindlustusturu stabiilsust. Lisaks kiideti heaks Finantsteenuste komitee eduaruande põhjal koostatud nõukogu järeldused, milles käsitletakse peamisi järelejäänud takistusi Euroopa riskikapitaliturgude arenguks. Muude teemade all võeti vastu järeldused riiklike majanduskasvu ja tööhõive 2005-2008 tegevuskavade täitmise horisontaalse hindamise osas ning kinnitati järeldused rände majandusliku mõju kohta. Loe täpsemalt: http://www.fin.ee/?id=79409