Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Ministeerium selgitab TSD „lahtrimängu“ muudatuste sisu

Ministeerium selgitab TSD „lahtrimängu“ muudatuste sisu

Rubriik: EML

EML esitas rahandusministeeriumile ja Maksu- ja Tolliametile 05.02.2007 selgitustaotlused, et saada teada, mida täpselt tuleb TSD alguses olevale kolmele küsimusele vastamisel silmas pidada ning millal on vaja mingi lahter ära täita või täitmata jätta.

Muuhulgas soovis EML teada, kuidas käituda nt seotud isikutega sõlmitud kestvuslepingute puhul, kuna ei ole selge, kas lahtris tuleb vastata „jah“ (nt üüri-) lepingu sõlmimisel või igakordsel üüri maksmisel. 26.03.2007 saabus EML-ile rahandusministeeriumi vastus, kus selgitatakse TSD „lahtrimängu“ tagamaid. Kestvuslepingute osas märgitakse, et „Lähtudes üldpõhimõttest, saab tehingu soorituse ajaks lugeda aega, mille jooksul tehingu eesmärk saavutatakse“. Seega võib sellest järeldada, et lahtris vastatakse jaatavalt alates lepingu sõlmimisest kuni selle täitmise lõppemiseni. Selleks, et saada täit ülevaadet probleemi sisust tuleks lugejal tutvuda nii selgitustaotlusega kui ka vastusega. Loe selgitustaotlust ja vastust siit.