Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Ministeerium pole mitteresidentide pensioni maksustamises seisukohta võtnud

Ministeerium pole mitteresidentide pensioni maksustamises seisukohta võtnud

Rubriik: Äripäev

Kadrin Karner kirjutab Äripäev Online`is, et mõni päev tagasi kirjutas aripaev.ee, et Eesti maksureeglid täpsemalt mitteresidendist pensionäride Eestist makstava pensioni maksustamine on Euroopa Komisjoni kriitika all, Rahandusministeeriumist teatati, et ei ole veel otsustatud kuidas teemaga tegeleda.

“Tulumaksuseaduse kohaselt saavad teise EL liikmesriigi residendid teha tulumaksust mahaarvamisi Eesti residentidega samas korras juhul, kui on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis. 75% nõude kehtestamisel lähtus Eesti Euroopa Komisjoni 1993. aasta soovitusest ja samamoodi on toiminud paljud teised riigid,“ ütles rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõunik Elo Haugas, kelle sõnul on mõned riigid koguni rangemad, nõudes, et maksusoodustuse saamiseks peab selles riigis saadud tulu moodustama 90% kogutulust. „Antud juhul läheb Komisjon aga kaugemale ja taotleb residentide ja mitteresidentide võrdset kohtlemist ka siis, kui 75% tingimus ei ole täidetud ning mitteresident on saanud Eestist ja oma koduriigist ühepalju tulu, kusjuures tal ei ole võimalust kasutada maksusoodustust “kodus”,“ ütles Haugas. Tema sõnul tähendaks see mitteresidentidele väga ulatuslike soodustuste andmist Eesti riigieelarvest ja ministeerium ei ole veel võtnud ühest seisukohta, kuidas selles vaidluses edasi toimida. Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=faa83cf2-7ab8-445a-82c2-0c71b6039d3c Loe ka: Peep Kalamäe. „Eesti seadustik diskrimineerib välismaiseid pensioni- ja investeerimisfonde“ Loa ka: „Eesti maksureeglid taas Komisjoni kriitika all“ Loe ka: „Euroopa Komisjon nõuab Eestilt mitteresidentidele makstavate pensionide diskrimineeriva maksustamise muutmist“