Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Ministeerium ei poolda töötuskindlustusmaksete vähendamist

Ministeerium ei poolda töötuskindlustusmaksete vähendamist

Rubriik: ETV24

Heikki Aasaru kirjutab ETV24-s, et Sotsiaalministeerium ei poolda Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) ettepanekut peatada 2008. aastal töötuskindlustusmakse kogumine ja kehtestada edaspidi väiksemad maksemäärad.

"Maksemäärade vähendamist me hetkel ei toeta, kuna on ettevalmistamisel nii uus töölepinguseadus kui avaliku teenistuse seadus, mis mõlemad võivad kaasa tuua vajaduse teha muudatusi nii töötuskindlustuse seaduse alusel makstavate hüvitiste suuruste kui hüvitisi saavate isikute ringi osas," teatas ETV24-le Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet. "Neid teemasid arutatakse koos." Malvet kinnitas, et nende inimeste suhtes, kes töötavad EL liikmesriikides, Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides ja Šveitsis, arvestatakse ka välismaal töötamist. "Kindlasti vaatame läbi kõik meile erinevatelt osapooltelt saabunud ettepanekud," ütles Malvet.

"Seaduseelnõud on ettevalmistamisel ja praegu on just see aeg, kus huvitatud osapooled saavad oma ideid esitada." Loe täpsemalt: http://www.etv24.ee/index.php?0595088 Loe EML pöördumist: „EML tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku peatada 2008. aastal töötuskindlustusmaksete kogumine