Millest koosneb lõpparve

Millest koosneb lõpparve

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Millest koosneb lõpparve ning millised on seadusest tulenevad kohustused ja piirangud selle väljamaksmisel, selgitavad Heli Raidve Tööõigusabi AS-i juhataja Heli Raidve ja Tallinna Majanduskooli raamatupidamise eriala üliõpilane Aiti-Marin Eisenschmidt.

Lõpparve mõistet uues töölepingu seaduses ei ole. Tavakeeles nimetame lõpparveks summat, mille tööandja peab töötajale töölepingu lõppemisel maksma. Erinevalt vanast palgaseadusest lubab uus töölepingu seadus mõne tasu väljamaksmist kokkuleppel edasi lükata.Töölepingu lõppemisega lõpevad enamasti mõlema poole õigused ja kohustused. Erandiks on sellised kohustused, mis oma olemuselt jäävad kehtima ka pärast töölepingu lõppemist, nt konkurentsikeeld või ärisaladuse hoidmise kohustus. Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/4/26/millest_koosneb_lopparve