Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Millal ikkagi käive maksustatakse?

Millal ikkagi käive maksustatakse?

Rubriik: Äripäev

Äripäevas kirjutab Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Lea Kruus käibemaksukohustuse tekkimisest. Maksu- ja tolliamet täpsustab Olavi Kärsna poolt Äripäevas esitatud väiteid käibemaksu kohustuse tekkimise ajast. Kõige olulisem on teada, et käibemaksuseaduse (KMS) kohaselt tekib käibemaksu kohustus sellest hetkest, kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Samuti soovitab maksu- ja tolliamet ettevõtjatel hinnata oma ettevõtte majandustegevust ja end õigeaegselt käibemaksu kohustuslaseks registreerida.

Kui käive ületab 250 000 kr, tuleb registreeruda KMSi järgi (§ 19 lõige 1) tekib isikul maksukohustuslasena registreerimise kohustus päevast, mil maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 250 000 krooni. Samas võib isik esitada avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks ka siis, kui tal ei ole registreerimiskohustust veel tekkinud. Reeglina ettevõtjad seda võimalust ka kasutavad ning seetõttu registreerimise kuupäeva määratlemisel probleeme ei teki. Kohustusliku registreerimise korral on registreerimise päevaks KMSi § 20 lõikest 3 tulenevalt registreerimiskohustuse tekkimise kuupäev ehk siis päev, mil käive ületab 250 000 krooni suurust piirmäära. Vabatahtliku registreerimise korral registreeritakse maksukohustuslane kas avalduse saamise või avaldaja soovil avalduses märgitud hilisema kuupäeva seisuga. Mõlemal juhul peab isik KMSi § 24 lõikes 1 sätestatu kohaselt alates maksukohustuslasena registreerimise päevast täitma maksukohustuslase kohustusi, sh lisama võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu ja seda olenemata tehingute järjekorrast või suurusest. Seega on eksitav Olavi Kärsna artiklis toodud väide, et kui käibeks nimetatav sündmus leidis aset ajal, mil aastase käibe kogumaht ei olnud veel ületanud 250 000 krooni piiri ja ettevõtja ei olnud ennast ka vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerinud, siis selle eest ei tohi ettevõtja kliendilt käibemaksu küsida. See väide ei vasta käibemaksuseaduses sätestatule. Täpsemalt loe: http://www.aripaev.ee/3335/arv_vastukaja_333501.html Vaata ka: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=262