Merike Oja: kehtima hakanud käibemaksu erikordadega kaasnevad võimalused ja riskid