Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Meie ei võistle inflatsiooniga

Meie ei võistle inflatsiooniga

Rubriik: Äripäev

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel kirjutab Äripäeva arvamusküljel, et Äripäev on viimaseil päevil süüdistanud töötukassat töötajate ja tööandjate kohustuslikest kindlustusmaksetest laekunud vahenditega teostatava investeerimistegevuse varjamises. Töötukassa ei ole selliste süüdistustega nõus.

Investeerimispõhimõtted kehtestab nõukogu. Need on avalikud, nagu ka aruanded. Info avaldamine üksikute tehingute ja positsioonide kohta võib kahjustada nii töötukassa kui ABN Amro ja tema klientide ärihuve. Investeeritavate varade profiili määramisel tuleb lähtuda majandustegevuse iseloomust. Ainult varade riski miinimumini viimine ei pruugi anda parimat tulemust. Oluline on varade paigutamisel arvestada ka kohustuste iseloomuga. Vahendite haldamisel on algusest peale keskseteks põhimõteteks olnud kogutu sihipärane kasutamine ja säilimine. Töötukassa reservid suurenevad kiire majanduskasvu faasis, langusfaasis suurenevad väljamaksed. Lisaks mõjutab tulevikus tehtavate väljamaksete suurust paraku ka inflatsioon. Kuna töötukassa kohustused käituvad tsükliliselt, on ka varade paigutamisel otstarbekas võtta aluseks pikem periood, mitte piirduda vaid lühiajaliste riskivabade instrumentidega. Riskivaba lühiajaline investeerimine annab küll kindla positiivse tulemuse, kuid see jääb praegustes oludes paratamatult inflatsioonile kõvasti alla. Pole võimalik leida instrumenti, mis oleks likviidne, riskivaba ja mille oodatav tootlus kompenseeriks Eesti inflatsiooni. Inflatsiooni negatiivset mõju kompenseerib veidi pikema ajahorisondiga investeerimisstrateegia rakendamine ning mõõdukas, läbikaalutud riskide võtmine. Riskides mõnel aastal riskivabale investeeringule tootluselt alla jääda, võib saavutada parema pikaajalise keskmise tootluse. Töötukassa puhul tähendab see seda, et töötajate ja tööandjate maksed majandustsükli jooksul saavad olla väiksemad, kui need oleksid reservide lühiajalise riskivaba investeerimise korral. Kuid üle majandustsükli jääb investeerimispoliitika siiski konservatiivseks. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3879/arv_kolumn_uus_387901.html