Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Massimaksust saastemaksuni

Massimaksust saastemaksuni

Rubriik: Postimees

Priit Lätt, advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid partner, kirjutab Postimehe lisas Majandaja, et septembris tekitasid palju kõneainet valitsuse paanilised otsingud uute maksude kehtestamiseks ja olemasolevate maksude tõstmiseks. Muuhulgas rääkisid poliitikud korduvalt ka automaksust kui uuest maksuliigist.

Sõiduautode maksustamise ühtlustamine on ka Euroopa Liidu tasandil üha aktuaalsem teema. Kahekümne seitsmes liikmesriigis kehtestatud erinevad maksud ja lõivud tekitavad tõsiseid takistusi piiriülesele tegevusele ning Euroopa Ühenduse asutamislepingus seatud eesmärkide saavutamisele. Aastatepikkuse töö tulemusena esitas Euroopa Komisjon 5. juulil 2005 avalikkusele direktiivi eelnõu sõiduautodega seotud maksude kohta. Sellega püütakse kaitsta isikute ja kaupade vaba liikumist ning teha seda põhimõttel «saastaja maksab». Märgin siinkohal, et Euroopa Liit ja seeläbi ka Eesti on Kyoto protokolliga võtnud kohustuse saavutada 2010. aastaks autode keskmiseks heitmekoguseks 120 grammi CO2 kilomeetri kohta. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks näeb direktiivi eelnõu ette kolme abinõud. Esimesena kaotatakse sõiduauto registreerimismaks kümneaastase üleminekuperioodi jooksul. Teiseks luuakse autoomandi- ja registreerimismaksude tagasimaksesüsteem, mis peaks tagama topeltmaksustamise vältimise. Kolmandaks muudetakse maksubaas CO2-emissiooni põhiseks. See tähendab, et konkreetse sõiduki suhtes kehtiv maksumäär on sõltuvuses selle poolt väljastatavast CO2 mahust. Seega suunatakse autoostjat soetama endale keskkonnasõbralikku autot. Loe täpsemalt: http://majandaja.postimees.ee/131008/esileht/olulised_teemad/majandaja/343129.php